Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre évenkénti bontásban, hogy 2019-ben és 2020-ban
- hány adag influenza elleni védőoltást rendeltek a felnőttek és a 3 év alatti gyerekek részére külön-külön
- a megrendelt mennyiségből mennyi érkezett meg és mikor
- hány adagot adtak tovább a háziorvosi rendelőknek

Kérem, szíveskedjenek arról is tájékoztatni, hogy mikor és mennyi további adag várható a felnőttek és a 3 év alattiak részére külön-külön.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 23.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Melléklet

Erdélyi Katalin

részére

 

[1][FOI #16521 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Mellékelten megküldöm a 61346-2/2020 /JF iktatószámú tájékoztató
levelünket.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

[4][email address];

 

 

From: Erdélyi Katalin <[5][FOI #16521 email]>

Sent: Monday, November 23, 2020 1:07 PM

To: Országos Tisztifőorvos <[6][NNK request email]>

Subject: Közérdekű adatigénylés - Influenza elleni védőoltások 2019-2020 -
Nemzeti Népegészségügyi Központ

 

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre
évenkénti bontásban, hogy 2019-ben és 2020-ban

- hány adag influenza elleni védőoltást rendeltek a felnőttek és a 3 év
alatti gyerekek részére külön-külön

- a megrendelt mennyiségből mennyi érkezett meg és mikor

- hány adagot adtak tovább a háziorvosi rendelőknek

 

Kérem, szíveskedjenek arról is tájékoztatni, hogy mikor és mennyi további
adag várható a felnőttek és a 3 év alattiak részére külön-külön.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2020. november 23.

 

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[7][FOI #16521 email]

 

Ha a(z) Nemzeti Népegészségügyi Központ nem a(z)
[8][NNK request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #16521 email]
3. mailto:[NNK request email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[FOI #16521 email]
6. mailto:[NNK request email]
7. mailto:[FOI #16521 email]
8. mailto:[NNK request email]
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Melléklet

Erdélyi Katalin

részére

 

[1][FOI #16521 email]

 

Tisztelt Hölgyem!

 

 

Hivatkozással alábbi megkeresésére, mellékelten küldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 1746-1-2021/JF iktatószámú válaszlevelét.

 

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1242

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin