Indóház tér és Szent Ferenc utca felújítása

Bertalan Balázs nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Indóház tér, valamint a Szent Ferenc utca vasútállomás és Boldogasszony sugárúti csomópontja közötti szakaszának 2010-es évek elején történt felújításának részeltes tervrajzait, forgalomtechnikai terveit, valamint az ezekkel kapcsolatos minimum elvárásokat, melyeket az Önkormányzat határozott meg a tervezéskor.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 13.

Üdvözlettel:
Bertalan Balázs

Pásztor Péter,

Tisztelt Cím!

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal címzett
részére az [Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] email címre 2023. 02. 13-án érkezett

"Az Indóház tér, valamint a Szent Ferenc utca vasútállomás és
Boldogasszony sugárúti csomópontja közötti szakaszának 2010-es évek elején
történt felújításának részletes tervrajzait, forgalomtechnikai terveit,
valamint az ezekkel kapcsolatos minimum elvárásokat, melyeket az
Önkormányzat határozott meg a tervezéskor.

közérdekű adatigénylésére az alábbi linken letölthető dokumentumokat:

-vonatkozó tervdokumentáció
-Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció kivonata
 
Letöltési link:
[1]https://file.szeged.eu/dl/?t=e6a0d884dec...

Az adatközlés „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról" szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései
szerint történt, az adatkiadással kapcsolatban költség nem merült fel.

Üdvözlettel:
 
--

Pásztor Péter / Péter Pásztor
irodavezető-helyettes / deputy head of department
Fejlesztési Iroda / Department of City Development
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal / Szeged Mayor's Office
H-6720 Szeged, Széchenyi tér 10. (Hungary)
tel: +36-62/564-345
fax: +36-62/564-344
e-mail: [email address]

References

Visible links
1. https://file.szeged.eu/dl/?t=e6a0d884dec...