Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a jegyző, valamint az aljegyző(k) nevét és illetményének összegét.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a név és az illetmény mint személyes adat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 226. §-a alapján alkalmazandó Kttv. 179. § a) és i) pontja alapján közérdekből nyilvános adat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. január 12-én
benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésére az alábbi
tájékoztatást nyújtjuk.

 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
jegyzője Dr. Bots Dénes, havi bruttó illetménye 1 900 ezer Ft;

aljegyzői: Dr. Szegedi Gábor, havi bruttó illetménye 1 050 ezer Ft; és Dr.
Tass Bálint, havi illetménye bruttó 925 ezer Ft.

 

 

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése