Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a jegyző, valamint az aljegyző(k) nevét és illetményének összegét.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a név és az illetmény mint személyes adat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 226. §-a alapján alkalmazandó Kttv. 179. § a) és i) pontja alapján közérdekből nyilvános adat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással 2024. január 12-én küldött közérdekű adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1b) szakasza alapján:

„Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles
eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy
igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen
számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés
megadható.

 

A kérelem benyújtásakor csak az elektronikus elérhetősége ismert előttünk,
a jogszabályban előírtak ellenére a nevét nem adta meg, ezért az
adatigénylésnek csak akkor tudunk eleget tenni, ha megadja a nevét is.

 

Jelen levelem nem minősül az adatigénylés megtagadásának.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Silye Tamás!

Az adatigénylő nem természetes személy (gazdasági társaság) a nevét megadta az adatigénylés záró részében.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással 2024. január 12-én küldött közérdekű adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének neve: dr. Szalai
Tibor

Illetménye: 1.680.000,- Ft / hó

 

 

Aljegyző neve: Viziné dr. Magyarosi Szilvia

Illetménye: 1.350.000,- Ft / hó

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Képviselet; cégjegyzésre
vonatkozó) 8. §-a alapján szerencsés lett volna, ha a cég neve mellett a
cég nevében aláírásra jogosult neve is szerepelt volna a kérelem mellett,
aki képviseli a céget, kérem erre a jövőben figyeljenek oda.

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]