Illegális hulladéklerakás

Tisztelt Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Önkormányzat területén lakossági információk szerint hulladéklerakás történt a napokban és területrendezés is.
Ezzel kapcsolatos engedélyt, szerződést részemre küldjék meg.
Amennyiben nincs ilyen, kérem vizsgálják meg, hogy a Sevelya gödrébe kik vittek hulladékot és tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 20.

Üdvözlettel:

Nagy Gáborné

dr. Csépe Norbert, Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Nagy Gáborné Asszony!

Mindig nagy öröm, ha a lakosság, főleg a "lokálpatrióta", aktív! Igazi közösségépítő, ha együtt, akár erőn felül vállalnak feladatokat, kedves kis falujuk életében! Ilyen, ha árnyékhivatal is működik, ami üdvözlendő, ugyanis eddig csak árnyékjegyzőről volt tudomásom! Kár, hogy az Önhöz beérkező lakossági bejelentéseket, nem tudja az árnyékhatósága áttenni a hatóságomnak! Nyilvánvalóan, ahogy Ön is említi illegális a hulladéklerakás, így nincs illegális szerződés, vagy illegális engedély sem. Területrendezés sem történt hivatalosan, valóban azonban szemét, hulladék a területen, de azt nem tudom eldönteni, hogy a dicső múltat, vagy a bizonytalan jövőt temették ott el?
Na, de a gödör!
Tájékozódtam a Semelya (vagy Semeja) gödör ügyben, és nem lepett meg, hogy azok a falusiak akik, még kisgyerekként lecsúsztak telente a domboldalon, később együttes erővel kezdték meg a feltöltést. Nem túl régen, körülbelül 30 éve hordják oda a szemetet. Ebből hamar meg is állapítható, hogy ez az egész ügy, ismét a tipikusan "szárazon tartott puskapor" esete, azaz, jó lokálpatriótaként tudva, hogy ez amúgy súlyos ügy, bármikor lehet vele ártani, időnként előveszik. (Tudja, ahogy mostanság a hirtelen naponta sokasodó, kisgyerekes, babakocsis anyukákat üldöző kóborkutyák számával is, főleg, ha még szervezetten szállítják a faluba szerencsétlen állatokat, vagy "véletlenül" nyitva maradnak a kapuk!) Csakhogy érthetetlen, hogy eddig miért nem volt fontos ez?
Ennek tükrében, az lenne a javaslatom árnyéklokálpatriótaként, hogy a falusiak - mivel most is pontosan tudják kinek akarnak ártani ezzel, hiszen megfigyelték, a titkos, földalatti csoportjaikban jól ki is beszélték - azt is pontosan tudják ki, mikor, mit hordott a gödörbe. Ezért ha mindenki fogja a kis lapátját, talicskáját és hazahordja amit ott lerakott, vagy eldobott az elmúlt 1-2 évtizedben, máris elkezdődik az eredeti állapot visszaállítása!
Mivel nem tudom megállapítani, hogy ki volt aki lerakta a hulladékot a területen, hiszen olyan sokan vannak, ezért ha mondjuk 30 napon belül nem árulják el az elkövető kilétét, vagy önként nem jelentkeznek a tettesek, az egész falu kap felszólítást, majd csekket is!
A lokálpatrióta, legyen a pokolban is lokálpatrióta!

Tisztelettel:

dr. Csépe Norbert
jegyző