Tisztelt Kiss László polgármester Úr

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Magyar Balázs - aki az Ön lelkes támogatója - a facebookon azt írta, hogy "reméli, az illegálisan épített épületek sem sokáig maradnak a Római-parton". Erről Szabó Tímea országgyűlési képviselő, de Karácsony Gergely főpolgármester is többször beszélt, hogy megállítják az illegális építkezéseket.

Kérem tájékoztasson, hogy a Római-parton hol és mikor létesültek engedély nélküli építkezések.
Kérem tételesen tüntesse fel, hogy mely helyrajzi számon milyen építkezések történtek engedély nélkül.
Kérem tájékoztasson, hogy mit tett október 13 óta az ilyen építkezések leállítása érdekében.
Kérem tájékoztasson, hogy a már bekövetkezett illegális építkezések esetében október 13 óta milyen intézkedéseket foganatosított?
Kérem, hogy az ügyben keletkezett dokumentumokat (levelezések, határozatok) a válaszukhoz mellékeljék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 18.

Üdvözlettel:

Horváth Anna

Falvai Tamás, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Horváth Anna Úrhölgy!

Dr. Kiss László polgármester úrnak címzett " Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Illegális építkezések a Római-parton" tárgyú megkeresésére az alábbi választ szeretném Önnek adni.

2013. január elseje (a járási hivatalok felállítása óta) az engedély nélküli építkezésekkel kapcsolatos hatósági eljárás Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Építésfelügyelete (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest..., 1012 Bp. Logodi utca 38-40.) hatáskörébe tartozik. Így hatóságunknál ilyen eljárás nincs folyamatban, illetve intézkedés nem történt. Amennyiben ilyen bejelentés érkezne hozzánk, azt hatáskör hiányában meg kell küldenünk a Kormányhivatalnak az eljárás lefolytatására.

Tisztelettel:
Falvai Tamás
ügyfélkapcsolati irodavezető
III. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélkapcsolati Iroda
Tel.:061/4378-961

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Dr. Kiss László polgármester!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjenek válaszolni érdemben a Római-parti illegális építkezésekkel kapcsolatban. Tisztelt Polgármester úr! Ön és képviselőtársai, sőt Szabó Tímea parlamenti képviselő asszony is azt állítják, hogy az elmúlt időszakban illegális építkezések voltak a Római-parton. Ezek ténylegesek, vagy csak hazudtak a kampányban? Pontosan, hol és ki építkezett szabálytalanul? Mit tesznek ezekben az ügyekben? Mit tett Ön polgármester Úr az eltelt 4 hónapban? Kérem, válaszoljon egyenesen, és ne bújjon hivatalnokok semmitmondó válaszai mögé. Vagy Ön ennyire gyáva lenne?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 5.

Üdvözlettel:

Horváth Anna

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatjuk, hogy korábbi válaszunkban foglaltakat továbbra is fenntartjuk, illetve a március 5-én küldött adatigénylésében feltett kérdések közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot nem érintenek.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése