Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a korábban megküldött KS/RH/1945-36/2014. iktatószámmal jelölt "Semmelweis Egyetem tanácsadói szerződések, 2012-2014" című táblázatot úgy, hogy azt kiegészítik azzal az információval, hogy az egyes szerződések melyik egyetemi szervezeti egységhez tartoznak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 9.

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A január 9-én benyújtott igénylésre még mindig nem kaptam választ, amelyre legkésőbb 2015. január 26-ig választ kellett volna adniuk.
Kérem, hogy a törvényes és transzparens működés alapvető követelményeinek betartásával, küldjék meg az igényelt adatokat.

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Rektori Hivatal, Semmelweis Egyetem

2 Melléklet

Ikt.szám: KS/RH/27-5/2015.

Geödy Péter                                                            

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Geödy Péter Úr!

 

 

Kérésének megfelelően, mellékelten küldöm a „Semmelweis Egyetem tanácsadói
szerződések 2012-2014” című táblázatot, kiegészítve a szervezeti egységek
nevének feltüntetésével.

 

 

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          Dr. Stefka Nóra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db.

 

Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]