Igazságügyi szakértői kompetencia kör meghatározásáról

Az igénylés sikeres volt.

Horváth József Péter

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem tájékoztasson fejtse ki állásfoglalását, törvény- és jogértelmezéssel magyarázva az ügyben, hogy milyen jogszabály alapján jegyezhetők be a szakértők és kiknek a vizsgálatára jogosultak az egyetemi végzettségük és szakvizsgáik alapján.

Valamint egy a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia területén bejegyzett olyan igazságügyi szakértő akinek Pszichológusi diplomával rendelkezik és felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsgával valamint igazságügyi klinikai pszichológia szakvizsgával és amennyiben a közleményben Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, valamint igazságügyi klinikai pszichológia szakképesítéssel rendelkezem nyilatkozatot teszi a szakértő, úgy milyen kompetencia körben járhat el az az igazságügyi szakértő aki ilyen végzettségei vannak bejegyezve, valamint milyen ügyekben és milyen korú személyek vizsgálatát folytathatja le egyedül illetve adhat szakvéleményt az egymaga által lefolytatott vizsgálatok alapján.

Továbbá az https://inyr.im.gov.hu/Szakertok/Szakert... linken mindenki számára megismerhető adatbázisban szereplő adatok mennyire naprakészek és hogyan vagy mi alapján frissítik az ott található adatokat, valamint van-e olyan törvényi vagy bármely más kötelezettsége a szakértőnek, hogy az meghatározott időközönként megerősítse vagy frissítse illetve követ-e el jogsértést amennyiben elmulasztja azt a kötelezettséget.

Amennyiben újabb szaktudásokat szerez egy szakértő úgy azon kompetenciába tartozóan mikortól vizsgálhat személyeket és állíthat ki szakvéleményt róluk egymaga szakértőként tehát járhat el.

Valamint tájékoztatást kérek az ügyben, hogy a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia területén bejegyzett igazságügyi szakértők milyen törvényi, jogszabályi, szakmai és egyéb szabályok szerint kell, hogy végezzék tevékenységüket, állítsanak ki szakvéleményeket,.kérem írja meg azt is, hogy mik ezek a szabályok; ezeknek a szabályoknak a számát és minőségét valamint azt, hogy az egyes különböző szabályok között azt a sorrendet, a tekintetben, hogy ezen szabályok között melyik az erősebb a másikkal vagy a többi rendelkezéseivel szemben; ha például ugyan azon kérdésben esetlegesen ellentmondásosan értelmezhetőek azok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 10.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Horváth József Péter

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az átlászó.hu KiMitTud rendszerében 2017.08.10-én Igazságügyi szakértői kompetencia kör meghatározásáról tárgykörben leadott közérdekű adatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna.
Kérem az elmaradásukat minél hamarabb pótolják, ellenkező esetben kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz bejelentést tenni a múlasztásukról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 26.

Bízva együttműködésükben,
Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

1 Melléklet

 

  [1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Tisztelt Horváth József Péter Úr!

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv. ) 29. § (1) bekezdésében meghatározott válaszadási határidő a
közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igényekre
vonatkozik. Közérdekű adat az Infotv. 3. § 5. pontja szerint:

 

„5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”; a közérdekből
nyilvános adat fogalmát pedig az Infotv. 3. § 6. pontja az alábbiak
szerint határozza meg:

 

„6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.”

 

Az Ön megkeresése jogértelmezésre és jogi állásfoglalásra vonatkozik és
nem az Infotv.-ben meghatározott, a tárca kezelésében lévő, a közérdekű,
illetve a közérdekből nyilvános adat fogalma alá eső, rögzített
információra, ezért arra nem az Infotv.-ben meghatározott határidőben,
hanem az általános ügyintézési határidőben, azaz harminc napon belül
válaszolunk.

 

Köszönjük türelmét.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

Az átlászó.hu KiMitTud rendszerében 2017.08.10-én Igazságügyi szakértői
kompetencia kör meghatározásáról tárgykörben leadott közérdekű
adatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
értelmében azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett
volna.

Kérem az elmaradásukat minél hamarabb pótolják, ellenkező esetben
kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
bejelentést tenni a múlasztásukról.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2017. augusztus 26.

 

Bízva együttműködésükben,

Tisztelettel és Üdvözlettel:

 

Horváth József Péter

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][FOI #9619 email]

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

-------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

IFFO (IM), Igazságügyi Minisztérium

 

 

Horváth József Péter úr részére

[1][FOI #9619 email]

 

 

Tisztelt Horváth József Péter!

 

Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Igazságügyi szakértői kompetencia
kör meghatározásáról tárgyban kelt megkeresésével kapcsolatosan az
alábbiakról tájékoztatom:

 

1.      Milyen jogszabály alapján jegyezhetők be a szakértők?

 

Az igazságügyi szakértők névjegyzékbe vételével kapcsolatos szabályokat az
alábbi jogszabályok rendezik:

- Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a
továbbiakban: Szaktv.),

- Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),

- Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz
kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II.
27.) IM rendelet (a továbbiakban. Iszr.),

- Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során
szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól
szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet,

- Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi
oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet,

  

2.      Kiknek a vizsgálatára jogosultak a szakértők az egyetemi
végzettségük és szakvizsgáik alapján?

 

A személy vizsgálatával járó igazságügyi szakértői tevékenység esetében a
vizsgálandó személyi kör tekintetében, a fent hivatkozott Iszr.-ben
meghatározott szakterület megnevezése (pl.: gyermeksebészet, gyermek- és
ifjúsági pszichiátria, klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek
szakpszichológia) ad alapvetően iránymutatást. Emellett a személy
szakértői vizsgálatára vonatkozó szabályokat, illetve az egyes
szakkérdésekben alkalmazandó szakértői vizsgálatok típusát és azok
részletszabályait az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII.
31.) IRM rendelet (a továbbiakban: Működési rendelet) tartalmazza.

  

3.      Egy klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek
szakpszichológia területén bejegyzett szakértő, aki pszichológus
diplomával, felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
szakvizsgával, valamint igazságügyi klinikai pszichológia szakvizsgával
rendelkezik, és az igazságügyi szakértői névjegyzék közlemény rovatában
„felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, valamint
igazságügyi klinikai pszichológia szakképesítéssel rendelkezem” szöveg
szerepel

·         milyen kompetencia körben járhat el,

·         milyen ügyekben és milyen korú személyek vizsgálatát
folytathatja le egyedül,

·         adhat-e szakvéleményt az egymaga által lefolytatott vizsgálatok
alapján.

 

A klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia
szakterület terjedelmét illetően a Működési rendelet 20. §-a ad
iránymutatást, miszerint meghatározza, hogy mely szakkérdések esetén kell
a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia
vizsgálatot lefolytatni. Ezen vizsgálatot kizárólag a klinikai és
mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia szakterületre
bejegyzett igazságügyi szakértő végezheti. Ezen szakterületre bejegyzett
szakértőnek pedig az Iszr. 2. mellékletének 21. pontja alapján okleveles
pszichológusi képesítéssel, továbbá klinikai és mentálhigiéniai felnőtt
szakpszichológia vagy klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági
szakpszichológia szakvizsgával kell rendelkeznie. Azon szakértő tehát, aki
a fent megjelölt jogszabályok alapján klinikai és mentálhigiéniai felnőtt-
és gyermek szakpszichológia szakterületre bejegyzésre kerül, azon
szakterületen a szakértői névjegyzékből való törléséig önálló igazságügyi
szakértőként jogosult szakértői tevékenység végzésére, így különösen a
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzésére, a szakvélemény
előkészítésére, elkészítésére és annak előterjesztésére.

 

A Működési rendelet kizárólag a 19/A. § (3) bekezdésében - a fiatalkorú
terhelt belátási képességének büntetőeljárás során  történő vizsgálatához
- írja elő kötelező jelleggel  klinikai és mentálhigiéniai gyermek
szakpszichológusi vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező szakértő
alkalmazását.

 

Egyéb esetekben a Működési rendelet lehetőséget ad arra, hogy a klinikai
és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia vizsgálatot mind a
felnőtt, mind pedig a gyermek szakvizsgával rendelkező igazságügyi
pszichológus szakértő lefolytassa függetlenül a szakkérdések korosztályra
irányultságától. Ennek szükségességét támasztja alá a Működési rendelet
20/A. §-a is miszerint: „Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek
szakpszichológiai vizsgálat során a szakértő kizárólag a kirendelésben
megjelölt személyt vagy személyeket és a közöttük fennálló, a kirendelés
teljesítése szempontjából releváns kapcsolatot vizsgálja”. A vizsgálat
tárgyát ugyanis a legtöbb esetben a kirendelésben megjelölt személyek
közötti releváns kapcsolat (pl.: szülő-gyermek kapcsolat) képezi, amelyhez
a személyek ugyanazon szakértő általi vizsgálata szükséges.

 

Emellett fontos megjegyezni, hogy amennyiben kizárólag az egyik korosztály
vizsgálatára irányul a szakkérdés, úgy lehetőség van az annak megfelelő
szakvizsgával rendelkező igazságügyi szakértő kirendelésére is. Az
Igazságügyi Minisztérium az általa vezetett igazságügyi szakértői
névjegyzékkel, mint közhiteles hatósági névjegyzékkel biztosította az
ennek megállapítására szükséges információk nyilvánosságát. Az Ön által is
hivatkozott ([2]https://inyr.im.gov.hu/Szakertok) elérhetőségen az
igazságügyi szakértői névjegyzékben a felhasználó a „Közlemények” rovatban
feltüntetett információk mellett - az új szakértői törvény hatályba
lépésétől (2016. június 15.) - nyilvános adatként találja meg az
igazságügyi szakértő végzettségére, egyéb szakmai képesítésére, illetve
minősítésére vonatkozó adatokat, így azt is, hogy milyen típusú
szakvizsgával (felnőtt vagy gyermek) rendelkezik.

   

4.      Mennyire naprakészek az
[3]https://inyr.im.gov.hu/Szakertok/Szakert... linken mindenki
számára megismerhető adatbázisban szereplő adatok? Hogyan vagy mi alapján
frissítik az ott található adatokat?

 

Az igazságügyért felelős miniszter által elektronikus úton vezetett
igazságügyi szakértők névjegyzéke a Szaktv. 11. § (2) bekezdése
tekintetében közhiteles adatbázisnak minősül. A névjegyzék adatai a
névjegyzéket vezető hatóság (Igazságügyi Minisztérium) tudomására jutott
adatközlések (a szakértők, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara, illetve
a kirendelő hatóságok által szolgáltatott adatok), valamint névjegyzéket
vezető hatóságnál keletkezett adatok alapján kerülnek rögzítésre és
módosításra. A fentebb hivatkozott Korm. rendelet 3. §-a alapján a
névjegyzéket vezető hatóság az adatok rögzítését, hatályosítását és a
honlapján történő megjelentetését az adat bejegyzésének alapjául szolgáló
határozat jogerőre emelkedésétől vagy az adatváltozás bejelentésétől
számított 24 órán belül végzi el. Az igazságügyi szakértői névjegyzék
fentebb hivatkozott webes felületén a Szaktv. 11. § (3) bekezdésében
meghatározott nyilvános adatok, az adatbázisban történő – névjegyzéket
vezető hatóság általi – rögzítést vagy módosítást követően azonnal
láthatóvá válnak.

 

5.      Van-e olyan törvényi vagy bármely más kötelezettsége a
szakértőnek, hogy meghatározott időközönként megerősítse vagy frissítse a
névjegyzékben szereplő adatokat, elkövet-e jogsértést amennyiben
elmulasztja azt?

 

A Szaktv. 13. § (1) bekezdése alapján az igazságügyi szakértőt törölni
kell a névjegyzékből, ha a névjegyzékben szereplő adatok változását, a
miniszter rendeletében meghatározott módon, ismételt felhívásra, a
jogkövetkezményekre történő írásbeli figyelmeztetés után, szándékosan nem
jelenti be.

  

6.      Amennyiben újabb „szaktudásokat szerez egy szakértő”, azon
kompetenciába tartozóan mikortól járhat el önállóan szakértőként,
vizsgálhat személyeket és állíthat ki szakvéleményt róluk?

 

Amennyiben a már névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértő új
szakterületen kíván szakértői tevékenységet végezni, úgy a Szaktv. 12. §-a
alapján szakterület kiterjesztésére irányuló kérelmet kell benyújtania a
névjegyzéket vezető hatósághoz. A szakértő a kérelmezett új szakterület
vonatkozásában szakértői tevékenység végzésére, a névjegyzéket vezető
hatóság által hozott, a kérelmezett új szakterület névjegyzékbe történő
bejegyzéséről szóló döntésének kézhezvételétől lesz jogosult.

 

7.      A klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia
területén bejegyzett igazságügyi szakértők milyen törvényi, jogszabályi,
szakmai és egyéb szabályok (számuk, minőségük) szerint kell, hogy végezzék
tevékenységüket, állítsanak ki szakvéleményeket? Az egyes különböző
szabályok között mi a sorrend, melyik az erősebb a másikkal vagy a többi
rendelkezéseivel szemben; ha például ugyan azon kérdésben esetlegesen
ellentmondásosan értelmezhetőek azok?

 

Az 1. pontban megjelölteken túl az alábbi jogszabályok irányadóak az
igazságügyi szakértők tevékenységére:

-          a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek
kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan
eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet,

-          az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM
rendelet,

-          az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.)
IM rendelet,

-          az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.)
IRM rendelet,

-          az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a
kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól,
valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási
nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet.

 

A Szaktv. 3. § (3) bekezdése rögzíti, hogy az igazságügyi szakértő a
tevékenységét e törvény és más jogszabályok rendelkezései, valamint a
tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása
szerint köteles végezni. A „más jogszabályok rendelkezései” szövegrész
utal arra, hogy a szakértő azon eljárási szabályokat is köteles betartani,
amely eljárás során szakértőként vették igénybe.

 

Továbbá az igazságügyi szakértői tevékenység egységes és magas színvonalú
ellátása érdekében egyes szakterületek vonatkozásában szakértői
módszertani levelek segíthetik a szakértők munkáját. A klinikai és
mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia szakterület
vonatkozásában a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapján
([4]https://miszk.hu/index.php/tudastar/utmu...)
található – jelenleg nem hatályos – „Az Igazságügyi Pszichológus Szakértők
Működési Köréről és Tevékenységéről szóló 20. sz. módszertani levél”
szolgálhat segítségül az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez.

A fent hivatkozott jogszabályok alkalmazhatósága szempontjából az
Alaptörvény jogforrási hierarchiára vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Ennek alapján a törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet sorrend
jelenti a fent hivatkozott jogszabályok egymás közti alá-fölérendeltségi
viszonyát. Az egyéb szakmai szabályok, illetve a fent a hivatkozott –
jelenleg nem hatályos – módszertani útmutató, a jogszabályokkal nem
lehetnek ellentétesek.

 

Üdvözlettel:

 

Sinka Marianna

titkársági asszisztens

 

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

Telefon: +36 (1) 795-6151

Fax:         +36 (1) 795-0507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése