Igazságügyi szakértő egészségügyi működéssel kapcsolatos adatigénylés

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Dr. Lazáry Györgyné, igazolványszám: 271203, működési nyilvántartási szám: 129, cím: 9700 Szombathely Malom u. 9. igazságügyi szakértőnek kötelező-e az egészségügyi működési engedély a jelenlegi bejegyzett szakértői tevékenységhez?

2. Igazságügyi pszichológus szakértőként klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen vizsgálta-e egészségügyi működési engedély nélkül személyeket?

3. Mikortól és meddig rendelkezett, illetve nem rendelkezett egészségügyi működési engedéllyel? (év, hónap, nap)

4. Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

5. Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

6. Az Igazságügyi klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakértés egészségügyi tevékenységnek minősül-e?

7. Vizsgálhat–e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen személyeket, ha az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői Névjegyzékben szerepel, (pl. a szakértő a működési nyilvántartás szereplés megszűnéséről nem értesítette az Igazságügyi Minisztérium) , de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, illetve az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a szakértőnek nem adott egészségügyi működési tevékenységre engedélyt?

8. Az Igazságügyi szakértői - klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakmai képesítés tekintetében az Igazságügyi Szakértői Névjegyzék vagy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak? 2016. évi XXIX. törvény
11. § (2)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 21.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

ÁEEK Főigazgatói Titkárság, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1 Attachment

Tisztelt Györei Árpádné!

 

Hivatkozással az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére, 2018.
november 21. napján, elektronikus levélben megküldött közérdekű
adatkérésére, tájékoztatásul az alábbi válaszokat adjuk.

 

1.       Dr. Lazáry Györgyné, igazolványszám: 271203, működési
nyilvántartási szám: 129, cím: 9700 Szombathely Malom u. 9. igazságügyi
szakértőnek kötelező-e az egészségügyi működési engedély a jelenlegi
bejegyzett szakértői tevékenységhez?

·         A működési engedély nem tartozik Hivatalunk feladat- és
hatáskörébe.

A bejegyzett igazságügyi szakértői tevékenységhez klinikai
szakpszichológus esetén a hatályos jogszabályok szerint érvényes működési
nyilvántartásra van szükség.

2.       Igazságügyi pszichológus szakértőként klinikai és mentálhigiéniai
gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen vizsgálta-e egészségügyi
működési engedély nélkül személyeket?

·         Az igazságügyi szakértők névjegyzékét az Igazságügyi
Minisztérium vezeti, a névjegyzéket vezető szerv dönt a névjegyzékbe
vételről, a névjegyzéken tartásról és a névjegyzéken szereplő személyek
ellenőrzéséről a vonatkozó jogszabályok alapján.

Az ÁEEK az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását vezető
szerv, nem ellenőrzi az igazságügyi szakértők szakértői tevékenységét.  

 

3.       Mikortól és meddig rendelkezett, illetve nem rendelkezett
egészségügyi működési engedéllyel? (év, hónap, nap)

·         Erről az illetékes kormányhivatal népegészségügyi feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egységénél kell érdeklődni.

·         Működési nyilvántartása érvényes, jelenlegi működési
nyilvántartási ciklusa 2016.02.15-2021.02.15-ig érvényes.

 

4.       Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és
ifjúsági szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap,
nap)

·         Az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásában
csak az alap-szakképesítését és az egészségügyi szakképesítését tartjuk
nyilván.

·         Egyéb szakképesítések nyilvántartása az egészségügyi dolgozók
nyilvántartásában nem lehetséges, így Dr. Lazáry Györgyné további
szakképesítései nem tartoznak a működési nyilvántartás tárgykörébe.  

·         Alap-szakképesítése pszichológus diploma, melyet 1993.02.03-án
szerzett és az egészségügyi szakképesítése: klinikai gyermek pszichológus
szakvizsga, melyet 1995.06.06-án szerzett.

 

5.       Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai felnőtt
szakpszichológiai szakképesítéssel?  Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

·         Nem.

6.       Az Igazságügyi klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági
vagy felnőtt szakértés egészségügyi tevékenységnek minősül-e?

·         A hatályos jogszabályok szerint olyan tevékenységnek minősül,
amihez érvényes nyilvántartás kell az egészségügyi dolgozók működési
nyilvántartásában.

 

7.       Vizsgálhat–e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és
ifjúsági vagy felnőtt szakterületen személyeket, ha az Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi Szakértői Névjegyzékben szerepel, (pl. a szakértő
a működési nyilvántartás szereplés megszűnéséről nem értesítette az
Igazságügyi Minisztérium) , de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
illetve az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a
szakértőnek nem adott egészségügyi működési tevékenységre engedélyt?

·         A szakértői kompetenciákról a szakértői névjegyzéket vezető
szerv adhat tájékoztatást, ez kívül esik az ÁEEK feladat- és hatáskörén.

·         A működési NYILVÁNTARTÁSBAN való szereplés jelenleg a
névjegyzékre való felvétel feltétele az orvosi, egyes pszichológiai és
biológiai területeken bejegyezhető szakterületek szakértői számára.

·         Pszichológus szakértő azonban nem csupán ezen szakterületen
kerülhet a névjegyzékbe, hanem egyéb, egészségügyi dolgozói működési
nyilvántartást nem igénylő szakterületeken is (pl. pedagógiai
pszichológia, tanácsadó pszichológia).  

 

8.       Az Igazságügyi szakértői - klinikai és mentálhigiéniai gyermek-
és ifjúsági vagy felnőtt szakmai képesítés tekintetében az Igazságügyi
Szakértői Névjegyzék vagy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ minősül
közhiteles hatósági nyilvántartásnak? 2016. évi XXIX. törvény
11. § (2)

·         Az egészségügyi dolgozók ÁEEK által vezetett alap- és működési
nyilvántartása közhiteles nyilvántartás. Az Igazságügyi Szakértői
Névjegyzék közhitelességéről az azt vezető szervezet tud nyilatkozni.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Gondos Miklós főigazgató úr megbízásából:

 

Halmi Ildikó

Titkársági szakreferens

[1]cid:[email protected]

Főigazgatói Titkárság

H-1125 Budapest, Diós árok 3.

t:   + 36 1 393 5070

m: + 36 30 635 6566

f:   + 36 1 375 7253

e: [2][email address]

i: [3]www.aeek.hu

 

idézett részek megjelenítése

Györei Árpádné hozzászólt ()

Köszönöm!