Igazságügyi szakértői névjegyzék

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a budapesti székhelyű igazságügyi szakértői gazdasági társaságok 2009. szeptemberében, illetve 2010. júniusában hatályos névjegyzékét, mely tartalmazza a bejegyzett szakterületeket, valamint az igazságügyi szakértő tagok és alkalmazottak adatait is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 5.

Üdvözlettel:

Kneller Antal

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

[1]Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: V/ID/255/2/2014

Kneller Antal úr
részére

 

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – Igazságügyi szakértői névjegyzék

 

Tisztelt Kneller Antal Úr!

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2014. november 6-án e-mail útján
eljuttatott megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást
nyújtjuk.

 

Tisztelettel:          

Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése

Szűcs Gábor Dr., Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

 

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Igazságügyi FELÜGYELETI főosztály

 

Iktatószám: XX-ISZFO/ID/5617/    /2014                     

 

 

Kneller Antal részére

 

[2][FOI #3394 email]

 

 

Tárgy: Igazságügyi szakértői gazdasági társaságokkal kapcsolatos adatok

 

 

Tisztelt Kneller Antal Úr!

 

Az Igazságügyi Minisztérium részére címzett megkeresésére Dr. Szekér
Judit, az Igazságügyi Felügyeleti Főosztály főosztályvezetőjének
megbízásából mellékelten megküldöm az igazságügyi szakértői gazdasági
társaságokra vonatkozó adatokat.

 

Kérelmének megfelelően az igazságügyi szakértői névjegyzék adatai alapján
a mellékelt táblázat külön munkalapon tartalmazza a 2009. szeptemberi,
illetve a 2010. júniusi időállapotnak megfelelő bejegyzett gazdasági
társaságokra vonatkozó adatokat, a névjegyzékbe vétel dátuma szerinti
időrendben.

 

Üdvözlettel,

 

 

dr. Szűcs Gábor

jogi szakreferens

 

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

tel.: + 36 -1-795-56-97

fax: + 36 -1-795-05-07

e-mail: [3][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése