Ifjúsági tábor felújításával kapcsolatos adatigénylés

Vadai Attila made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 1213 Budapest, Hollandi út 8-10. szám alatti ingatlanon (Helyrajzi szám: 206124) 3 db gumiborítású teniszpálya építése és környezetrendezési munkálatok tárgyú közbeszerzés alapján a MegConsulting Kft. építési munkálatokat végez.

A 2022. november 30. napján megtartott Képviselő-testületi ülésen az Ifjúsági tábor felújítása kapcsán 850 millió forintos beruházási összeg lett megemlítve.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1. Kérem küldje meg részemre az Ifjúsági tábor felújításával kapcsolatos önkormányzati anyagokat és döntéseket (terv, költségvetési terv, lakossági fórum anyagai).
2. Kérem küldje meg részemre az Ifjúsági tábor felújításával kapcsolatos közbeszerzéseket.
3. Kérem küldje meg részemre az Ifjúsági tábor felújításával kapcsolatos szerződéseket.
4. Kérem küldje meg részemre hogy 2022-ben és 2023-ban milyen költségvetési forrás áll rendelkezésre Ifjúsági tábor felújítására.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 6.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Vadai Attila!

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet és mellékletét.

Üdvözlettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése