Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a nagymarosi idegenforgalmi adó bevétel éves összegeit 2010-től kezdődően olyan listában, amely tartalmazza az adott évben idegenforgalmi adóbevallást benyújtó szálláshely üzemeltetők nevét, az üzemeltetett szálláshelyek nevét és címét, valamint az adott szálláshelyen az adott évben eltöltött vendégéjszakák számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 29.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Takács Borbála!

Közérdekű adatigénylésére a következő választ adom.
Nagymaros Város Önkormányzat idegenforgalmi adó bevételei 2010-től kezdődően a következők szerint alakultak:
2010: 503 000 Ft
2011: 464 000 Ft
2012: 665 000 Ft
2013: 795 000 Ft
2014: 956 000 Ft
2015: 1 403 000 Ft
2016: 1 335 000 Ft
2017: 2 362 000 Ft
2018: 2 474 000 Ft.

A szálláshely szolgáltatók bevallása nem minősül közérdekű adatnak, hanem az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 127. § (1) bekezdése alapján adótitok körébe tartozik, így arról az Art. 127. § (3) bekezdése alapján kérelmére sem adhatok információt.
A szolgáltatók neve, címe az önkormányzat honalapján elérhető a Polgármesteri Hivatal/Dokumentumtár/Hatósági csoport dokumentumai menüben.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönöm szépen a válaszát.

Közérdekű adatigénylésemet a válasza fényében a következőképpen pontosítom:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a nagymarosi idegenforgalmi adó bevétel éves összegeit 2010-től kezdődően olyan listában, amely tartalmazza az adott évben idegenforgalmi adóbevallást benyújtó szálláshely üzemeltetők nevét, az üzemeltetett szálláshelyek nevét és címét, a szálláshely befogadóképességét (szoba/ágy), valamint az adott évben a szálláshelyeken összesen eltöltött vendégéjszakák számát.

Tisztelettel kérem válasza kiegészítését a fenti pontosítás szerint.

Köszönöm szépen előre is.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Takács Borbála!

Amint előző levelemben leírtam, a szálláshely üzemeltetők neve, címe és a szálláshely férőhelyszáma az önkormányzat honlapján (https://nagymaros.hu/hatosagi-csoport-do...) közzétett nyilvántartásban megtalálható.
Az egyes szálláshelyek által bevallott vendégéjszaka és befizetett adó az adótitok körébe tartozik, így arról nem adhatok ki adatot.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönöm szépen a válaszát.
A kérdésemet úgy pontosítottam előző levelemben, hogy az adott évben a nyilvántartott szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák összesítésére vonatkozzon. Nem szálláshelyenként tehát, hanem az összes szálláshelyen eltöltött összes vendégéjszaka éves számát kérdezem az adott évekre.

Köszönöm szépen a válasza kiegészítését előre is.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Takács Borbála!

Kérésére a következők szerint adom meg a nyilvántartott vendégéjszakák számát.
A 2015 előtt alkalmazott helyi adó programot (Önkadó) már nem tudjuk elérni, így azokat az adatokat csak irattárból tudjuk előkeresni, a szálláshelyek statisztikai adatbejelentéséből. Ha arra is szüksége van, kérem jelezze.

2015.
Összes vendégéjszaka: 5066
Ebből adómentes: 1255
Adóköteles vendégéjszaka: 3811

2016.
Összes vendégéjszaka: 5079
Ebből adómentes: 1253
Adóköteles vendégéjszaka: 3826

2017.
Összes vendégéjszaka: 7512
Ebből adómentes: 1583
Adóköteles vendégéjszaka: 5929

2018.
Összes vendégéjszaka: 7946
Ebből adómentes: 1475
Adóköteles vendégéjszaka: 6471

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönöm szépen a válaszát.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Takács Borbála!

 

Közérdekű adat igénylésére mellékelten megküldöm az önkormányzat 5 millió
forintot elérő vagy meghaladó szerződéseit tartalmazó táblázatot 2010-2019
évekre vonatkozóan.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

(27) 595-118

[1][Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Kérem, hogy ezt a fenti táblázatot az ötmillió forintot elérő szerződésekkel, az ebben a táblázatban lévő adatokkal kapcsolatos közérdekű adatigénylésemre küldje el.
(Ezt az igénylést újra lezárom, az idegenforgalmi adóval kapcsolatos közérdekű adatigénylésemre a választ már júliusban megkaptam Öntől, és köszönettel el is fogadtam.)

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Takács Borbála