Tisztelt Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1, a Hunguest Hotel pályázatát, amely alapján 17 milliárd forintot kapott a cég
2, A támogatási szerződést
3, Milyen ütemezés alapján kapják meg a támogatást
4, Eddig mennyi pénz lett kifizetve?
5, Milyen módon ellenőrzik, hogy megfelelő módon hasznosult-e a támogatásuk?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 18.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönjük megkeresését, amennyiben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési
Konstrukció - magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése
(TFC-M-1.1.2-2020) pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklődik, kérjük,
további információért látogasson el a folyamatosan frissülő
[1]www.kisfaludyprogram.hu weboldalra.

 

Köszönjük együttműködésüket.

 

Üdvözlettel,

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

References

Visible links
1. http://www.kisfaludyprogram.hu/

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2021. február 18. napján benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylése teljesítésének, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján az igény beérkezését követő 45 napon belül tudunk eleget tenni.

Üdvözlettel:
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
  
 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program!

Akkor az eddigieketg szeretném megtoldani még egy kérdéssel, az Önök cége, milyen feladatokat vállal a vírus elleni védekezésben, hogy az időben történő válaszadás vbeszélyeztetné a céget a járvány elleni védekezésben? A válaszban citált paragrafus ugyanis így hangzik:

(3) Az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

A közérdekű adatigénylésben megjelölt pályázat nem került benyújtásra a
Kisfaludy 2030 Zrt-hez. 

 

Üdvözlettel:

 

 

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

  1037 Budapest, Bokor utca 23-25.

email: [1][email address]

 

 

 

From: Bogád Zoltán <[2][FOI #17313 email]>

Sent: Thursday, February 18, 2021 1:58 PM

To: Kisfaludy2030 Titkárság <[3][Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email]>

Subject: Közérdekű adatigénylés - Hunguest Hotels támogatásai -
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

 

Tisztelt Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

1, a Hunguest Hotel pályázatát, amely alapján 17 milliárd forintot kapott
a cég

2, A támogatási szerződést

3, Milyen ütemezés alapján kapják meg a támogatást

4, Eddig mennyi pénz lett kifizetve?

5, Milyen módon ellenőrzik, hogy megfelelő módon hasznosult-e a
támogatásuk?

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2021. február 18.

 

Üdvözlettel:

 

Bogád Zoltán

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[4][FOI #17313 email]

 

Ha a(z) Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. nem a(z)
[5][Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #17313 email]
3. mailto:[Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email]
4. mailto:[FOI #17313 email]
5. mailto:[Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about