Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre minden, a Kazincbarcikán a hulladékgyűjtőkből élelmiszert vagy más tárgyakat gyűjtő személyek kilétére, különösen bejelentett lakóhelyükre és tartózkodási helyükre vonatkozó, az önkormányzat által kezelt adatot, az esetleges személyes adatok közlése nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 21.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Csatoltan küldöm Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala
képviseletében, közérdekű adat kiadása iránti kérelmére készített
válasziratunkat.

Tisztelettel: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr.Buza Orsolya!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin