http://semmelweis.hu/igazsagugy/files/2012/06/20_mszlev.pdf

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az intézmény honlapján feltüntetett 20. számú módszertani levél: http://semmelweis.hu/igazsagugy/files/20...
a Magyar Közlönyben való kihirdetésének számát és dátumát, és egyben tüntessék fel honlapjukon is.
Azért kérem ezt, mert tudomásom szerint ez a módszertani levél nem lett elfogadva, és kihirdetve sem ebből következve nem lett joghatályos. Az elfogadás hiányából fakadóan a 10 számú maradt joghatályos, ami ugyebár ezzel a 20 számúval ellentétben kötelezi a szakértőt hogy a vizsgálati eredményét is csatolja be a szakvéleménye mellé ami hitelessé és leellenőrizhetővé teszi a szakértői munkát. Álláspontom szerint a 20. számú módszertani levél elfogadásának elutasítása és kihirdetésének megtagadása az okból is jogos kellett hogy legyen, mivel az Alaptörvény ellenes is lett volna. E 20-as módszertani levél sajnos a mai napig tisztességtelen szakértő munkákat von maga után, ahol a leellenőrizhetőség megtagadása céljából e 20. as módszertani levélre hivatkozhat a szakértő, álláspontom szerint jogsértően. Mivel már sajnos számos példa van az országban a vizsgálati eredmények becsatolásának megtagadására, így ennek tisztása társadalmi érdek is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 2.

Üdvözlettel: Szőllős Gábor

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 92180- 4/KSJIF/2018.
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresésére - 20. számú módszertani levél - tárgyában
szíves tájékoztatásul jelzem, hogy az SE Igazságügyi és
Biztosítás-orvostani Intézet vezetője arról tájékoztatott, hogy a 20.
számú módszertani levelet az akkori Szakmai Kollégium megtárgyalta és
elfogadta. Ez a Magyar Közlönyben nem jelent meg, csak iránymutatásként
használható.
Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató úr megbízásából
Dr. Török Levente
jogi igazgató

>>> Szőllős Gábor <[FOI #11557 email]> 2018.09.02.
9:39 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Az intézmény honlapján feltüntetett 20. számú módszertani levél:
[1]http://semmelweis.hu/igazsagugy/files/20...
a Magyar Közlönyben való kihirdetésének számát és dátumát, és egyben
tüntessék fel honlapjukon is.
Azért kérem ezt, mert tudomásom szerint ez a módszertani levél nem lett
elfogadva, és kihirdetve sem ebből következve nem lett joghatályos. Az
elfogadás hiányából fakadóan a 10 számú maradt joghatályos, ami ugyebár
ezzel a 20 számúval ellentétben kötelezi a szakértőt hogy a vizsgálati
eredményét is csatolja be a szakvéleménye mellé ami hitelessé és
leellenőrizhetővé teszi a szakértői munkát. Álláspontom szerint a 20.
számú módszertani levél elfogadásának elutasítása és kihirdetésének
megtagadása az okból is jogos kellett hogy legyen, mivel az Alaptörvény
ellenes is lett volna. E 20-as módszertani levél sajnos a mai napig
tisztességtelen szakértő munkákat von maga után, ahol a leellenőrizhetőség
megtagadása céljából e 20. as módszertani levélre hivatkozhat a szakértő,
álláspontom szerint jogsértően. Mivel már sajnos számos példa van az
országban a vizsgálati eredmények becsatolásának megtagadására, így ennek
tisztása társadalmi érdek is.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2018. szeptember  2.
Üdvözlettel: Szőllős Gábor
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11557 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/igazsagugy/files/20...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about