Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ödön, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

http://kimittud.atlatszo.hu/request/ugyvezeto_igazgato_es_koordinaci#incoming-7769

We're waiting for Kovács Ödön to read recent responses and update the status.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Soós Andrea Koordinációs Igazgató személyi jellegű kifizetéseit havi bontásban 2014 és 2015. év-re vonatkozóan.
Felhívom figyelmüket,hogy minden közpénzből működő szervezet gazdálkodási adatai nyilvánosak, így a személyi jellegű kifizetéseik is. Függetlenül attól, hogy az érintett vezető állású munkavállaló vagy sem, így ilyen tartalmú válaszukat az előző megkeresésem kapcsán nem áll módomban elfogadni.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 10.

Üdvözlettel:

Kovács Ödön

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/25153/2015 – közérdekû adatigénylés

 

Pákozdi Szabolcs úr részére

ügyvezetõ

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Budapest

 

E-mail: [1][email address]

 

 

Tisztelt Ügyvezetõ Úr!

 

Illetékességbõl, szíves intézkedés céljából mellékelten megküldjük a
Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélkapcsolati Információs Irodájára
elektronikus úton érkezett közérdekû adatigénylést, melyben az adatigénylõ
„Soós Andrea koordinációs igazgató személyi jellegû kifizetései havi
bontásban 2014 és 2015 évekre vonatkozóan” tárgyú adatok elektronikus
másolatban történõ megküldését kéri.

 

Az áttételrõl az adatigénylõt jelen levelünk megküldésével egyidejûleg –
másolatban - tájékoztattuk. 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Kovács Péter,

1 Attachment

Tisztelt Kovács Ödön Úr!

 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft-vel összefüggésben
2015. június 10-én küldött megkeresésére mellékelten küldöm
válaszlevelünket.

 

Tisztelettel:

 

Kovács Péter

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ödön, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.