Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Árpád, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Hotel Port bővítése pályázat

We're waiting for Kovács Árpád to read a recent response and update the status.

Tisztelt Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Olivér Optikai Kft. által 2020-ban, a Hotel Port bővítésére elnyert 30 millió forint értékű pályázat dokumentációit annak minden mellékletével. Különös tekintettel azokra a dokumentumokra, amik a fejlesztés megvalósulásának állapotát tartalmazzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 19.

Üdvözlettel:
Kovács Árpád

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönjük megkeresését, amennyiben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési
Konstrukció - magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése
(TFC-M-1.1.2-2020) pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklődik, kérjük,
további információért látogasson el a folyamatosan frissülő
[1]www.kisfaludyprogram.hu weboldalra.

 

Köszönjük együttműködésüket.

 

Üdvözlettel,

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

References

Visible links
1. http://www.kisfaludyprogram.hu/

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2022. november 19. napján benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylése teljesítésének, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján – az ott megjelölt körülményre tekintettel – az igény beérkezését követő 45 napon belül tudunk eleget tenni.

Tisztelettel:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
1037 Budapest, Bokor utca 23-25.
email: [Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2022. november 19. napján benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylése teljesítésének, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján – az 1. § (3) bekezdése szerinti határidőt meghosszabbítva, az ott megjelölt körülményre tekintettel – további 45 napon belül tudunk eleget tenni.

Tisztelettel:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
1037 Budapest, Bokor utca 23-25.
email: [Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email]

Tisztelt Adatigénylő!

A 2022. november 19. napján benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylése teljesítésének, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján – az ott megjelölt körülményre tekintettel – az igény beérkezését követő 45 napon belül tudunk eleget tenni.

Tisztelettel:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
1037 Budapest, Bokor utca 23-25.
email: [Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és az adatigénylésében megjelölt gazdasági társaság közötti támogatási jogviszony 2022. decemberében megszűnt.

Tisztelettel:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
1037 Budapest, Bokor utca 23-25.
email: [Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Árpád, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.