Hoppál Péter juttatásai

Párbeszéd Magyarországért Párt made this Közérdekűadat request to Emberi Erőforrások Minisztériuma

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hoppál Péter számára az Állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. Rendelet 2. melléklete szerint 2018 óta biztosított juttatásokkal kapcsolatos adatokat, juttatáok szerinti éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 24.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/10019-1/2021/ADATVED                 

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Párbeszéd Magyarországért Párt

részére

[1][FOI #19251 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hoppál
Péter számára az Állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.)
Korm. Rendelet 2. melléklete szerint 2018 óta biztosított juttatásokkal
kapcsolatos adatokat, juttatáok szerinti éves bontásban.”

 

Tájékoztatom, hogy Dr. Hoppál Péter Tamás miniszteri biztos úr az állami
vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 2.
melléklete szerinti juttatást nem vesz igénybe.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. december 13.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése