Hoppál Péter juttatásai

Az igénylés részben sikeres volt.

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hoppál Péter számára az Állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. Rendelet 2. melléklete szerint 2018 óta biztosított juttatásokkal kapcsolatos adatokat, juttatáok szerinti éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 24.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/10019-1/2021/ADATVED                 

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Párbeszéd Magyarországért Párt

részére

[1][FOI #19251 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hoppál
Péter számára az Állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.)
Korm. Rendelet 2. melléklete szerint 2018 óta biztosított juttatásokkal
kapcsolatos adatokat, juttatáok szerinti éves bontásban.”

 

Tájékoztatom, hogy Dr. Hoppál Péter Tamás miniszteri biztos úr az állami
vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 2.
melléklete szerinti juttatást nem vesz igénybe.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. december 13.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése