HÖOK közgyűlés költségei és szerződései

Az igénylés sikeres volt.

Kis György Márk

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. május 7-én, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata által rendezett HÖOK Közgyűlés költségvetését, tételes kiadási listával, illetve a Közgyűlés kapcsán megkötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 8.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Kis György Márk

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Szeretnék érdeklődni, mikor várhatom a választ az igénylésemre?

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Péter Körösparti,

Tisztelt Kis György Márk!

Legjobb tudomásom szerint a hétfői nap folyamán kapja meg a HÖOK Közgyűlés
szervezéséhez kapcsolódó szerződéseket.

Üdvözlettel:

Körösparti Péter
leköszönő EHÖK elnök

Péter Körösparti,

2 Attachments

  • Attachment

    Debreceni Egyetem DC Kft szerzodes HOOK kozgyules szamlaval teljesites igazolassal.pdf

    1.5M Download View as HTML

  • Attachment

    Debreceni Egyetem KLK Hotel Zrt szerzodes HOOK kozgyules szamlaval.pdf

    1.7M Download View as HTML

Tisztelt Kis György Márk!

A Debreceni Egyetemen 2016.05.06-.05.08. között megrendezett HÖOK
közgyűléséhez kapcsolódó szerződéseket és számlákat a közérdekű
adatigénylésére válaszul mellékelem az ön részére!

A szállás szerződés azért szól csak 104 főről, mivel kollégiumi
elhelyezést ennyi fő kért az előzetes regisztráció alapján. A többi
résztvevő nem kért szállást.

Korábban kérdezte, hogy mennyibe kerültek az arcképes sütemények. A
témában kötött szerződés ilyen részletességgel nem foglalkozik, azt az
információt  pusztán szívességből kérdeztem meg az ételeket szállító
cégtől és hoztam az ön kedves tudomására egy korábbi levelemben.

Tisztelettel:

Körösparti Péter
DE HÖK elnök
--
DEHÖK elnök
4032 Debrecen, Egyetem tér 1
52/512-981