Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7)
bekezdése szerinti honosítások számát, valamint
az idézett törvény 4. § (1)-(6) bekezdése szerinti honosítások
számát
éves összesítésben,
a kérelmező eredeti állampolgársága szerinti bontásban,
a 2008. január 1. és 2015. június 30. közötti időszakra
vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

A törvényben megszabott válaszadási határidő tegnap lejárt. Kérem, mielőbb adják ki az igényelt adatokat!

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Jogi, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Melléklet

Jogi, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Cím!

A 2015.09.29. napján közérdekű adatkérésre megküldött válasz technikai okok
miatt nem tartalmazott minden mellékletet. A Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal teljes válaszát csatoltan megküldöm.

Tisztelettel
Titkárság