Homofób kijelentéseket követő megállapodás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
P. E.-vel kötött bármilyen megállapodást.
P. E. az a munkára jelentkező személy, akit tavaly ősszel dr. Deák Ferenc jegyző különböző, homofób kijelentésekkel illetett.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 2.

Üdvözlettel:

Márton András

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Rendszerünk fogadta üzenetét. Levelét továbbítjuk ügyintézőnknek, aki
határidőn belül választ fog küldeni Önnek.

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá! Köszönjük.

Üdvözlettel,

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
www.budakalasz.hu

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Márton András!

 

 

Közérdekű adatigénylés vonatkozásában mellékelten küldjük
válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3626340266
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.budakalasz.hu/

Tisztelt Budakalászi Polgármesteri Hivatal!

Kedves dr. Papp Judit!

P. Elek, az az állásra jelentkező munkavállaló, akit dr. Deák Ferenc jegyző búzavirágnak és lóbaszónak nevezett az internetre kikerült hangfelvételek alapján és vélt nemi irányultsága miatt a munkavállaló elutasításra került..
Információim szerint 2021. februárjában megállapodás kötöttek a fenti személlyel, melynek során a személy részére valamilyen indoklással anyagi ellentételezés került kifizetésre.
Mivel az önkormányzat bármilyen kifizetése közpénz, ezért az információ mindenképpen közérdekű adat, ezért annak kiadása kötelező.
Mindketten tudjuk kit takar a rövidítés, ráadásul Önök részére teljes név elküldésre került privát emailcímről.
A rövidítés mindössze a munkavállaló miatti tiszteletből történik, de Önök részére egyértelműen beazonosítható.
A közérdekű adat megtagadását jelentem a NAIH részére, melyben az ismételt jogsértő adatszolgáltatás megtagadása miatt, eljárás melindítását és bírság kiszabását kérem.

Üdvözlettel:

Márton András

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Rendszerünk fogadta üzenetét. Levelét továbbítjuk ügyintézőnknek, aki
határidőn belül választ fog küldeni Önnek.

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá! Köszönjük.

Üdvözlettel,

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
www.budakalasz.hu

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Márton András!

                                                                                                                                                       

Közérdekű adatigénylés vonatkozásában megküldjük válaszlevelünket.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3626340266
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.budakalasz.hu/