Holokauszt Túlélők Programja Szociális szolgáltatásairól

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Holokauszt Túlélők programja részeként megvalósuló házi gondozás szolgáltatás biztosítását végző szervezetek/ cégek névsorát, melyekkel az Önök Alapítványa 2016. év januárja óta szerződést kötött.
Tüntessék fel az egyes szervezetek/cégek nevei mellé, hogy 2016. január óta, mennyi holokauszt túlélő ellátásáért felelt, az egyes hónapokban.
Itt kérem, hogy 2016.01- től egészen 2018. 04- ig tüntessék fel hónaponként, az egyes szervezetek/cégek által segített holokauszt túlélők számát.
Hónapokra és cégekre lebontva küldjék meg az adatokat.
Tüntessék fel, hogy a házi gondozást biztosító szolgáltatóknak 2016.01-től 2018.04-ig mennyi munkaóra házi gondozást, illetve hány házi gondozót biztosítottak az Önök megrendelésére. Itt a házigondozást ellátó szervezetek/ cégek, és hónapok szerinti bontásban szeretném megkapni az információkat.

Kérem írják le, hogy mi szerint választják ki, hogy az egyes klienseket, melyik szervezet segítse szolgáltatásaival.

Küldjék meg a rendelkezésre álló források felhasználásáról szóló belső szabályzatukat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 8.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

Tisztelt Kerekes Imre!

 

A 2018. május 8. napján kelt levelét 2018. május 9. napján köszönettel
kézhez vettük.  A csatolt kérelem alapján kérjük, hogy a közérdekű
adatigényléssel kapcsolatos igényük teljesítésére további 15 napot
szíveskedjenek biztosítani a MAZS Alapítvány részére.

 

Megértésében bízva, üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Mazs Alapítvány!

Valóban nagy terjedelmű adatot igényeltem Önöktől.
Természetesen elfogadom kérelmüket, melyben arra kérnek, hogy további 15 napot biztosítsak a kért adatok megküldéséig.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

Tisztelt Kerekes Imre!

 

A 2018. május 8. napján kelt közérdekű adatigénylésére válaszunkat
megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Mazs Alapítvány!

Válaszukban elküldött információk teljes mértékben megfelelnek az igenylésben megfogalmazott kérésemnek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy időt és energiát szántak rá és ilyen precíz munkát adtak át.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre