Holokauszt Túlélők programja keretében házi gondozás 2010-2015

A(z) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Holokauszt Túlélők programja részeként megvalósuló házi gondozás szolgáltatás biztosítását végző szervezetek/ cégek nevét, melyekkel az Önök Alapítványa 2010.01.01. és 2015.12.31. között szerződésben állt.
Tüntessék fel az egyes szervezetek/cégek nevei mellé, hogy 2010.január 1-től hány holokauszt túlélő személy ellátásáért felelt, az egyes hónapokban.
Itt kérem, hogy 2010.01.01-től egészen 2015. 12.01-ig tüntessék fel hónaponként, az egyes szervezetek/cégek által segített holokauszt túlélők számát.
Hónapokra és cégekre lebontva küldjék meg az adatokat.
Tüntessék fel, hogy a házi gondozást biztosító szervezetek/cégek 2010. január 1-től 2015.12. 31-ig mennyi munkaóra házi gondozást, illetve hány házi gondozót biztosítottak az Önök megrendelésére. Itt a házigondozást ellátó szervezetek/ cégek, és hónapok szerinti bontásban szeretném megkapni az információkat.
(Kérésem tehát a Holokauszt Túlélők programja szociális szolgáltatásairól című adatigénylésemre adott válaszban is közölt bontása az említett adatoknak, csupán az időtartam különbözik.)
Kérem továbbá, hogy amennyiben valamely cég(ek)nek ezek közül Önök kizárólagos partnerei, azt külön jelöljék. Kizárólagosság alatt értem azt, hogy csak Önöknek végeznek szolgáltatást.
Egyúttal kérem, hogy a Holokauszt Túlélők programja szociális szolgáltatásairól című adatigénylésemre adott válaszban felsorolt szervezetek/cégek közül melyek voltak az Önök kizárólagos partnerei (a 2016-2017-2018 években).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 8.

Üdvözlettel:
Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

Tisztelt Kerekes Imre!

 

„Holokauszt Túlélõk programja keretében házi gondozás 2010-2015” közérdekû
adatigénylésére válaszunkat megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Az Önök 2018.12.21-i adatigénylésemre adott válaszukra reagálok:
A kért információk strukturálásának Önök által megállapított munka-idő ráfordítását túlzónak érzem, így a megállapított költségtérítést nem áll módomban elfogadni.
Tájékoztatom, hogy a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016 (IX. 30.) Kormányrendelet szerint a megállapítható költségelemek az alábbiak lehetnek:
1. Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége
2. Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költsége
3. Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége

Ez alapján a kért adatok archiváló helyről történő ki- és visszaszállításának költségeit nem lehet az adatigénylőre hárítani.

Indoklásukban közlik, hogy a kért dokumentumok felkutatása, összesítése, rendszerezése összesen 1.720 munka-órát fog igényelni.
Önöknek birtokolniuk kell az adatokat beszámolási kötelezettségüknél fogva, így az információk felkutatásából, összesítéséből adódó munkaidő költségek nem számolhatók fel.

Tájékoztatom, hogy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Kérem tegyen eleget a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólításának és tegye közzé az alábbi igénylésben kért adatokat kereshető formában legalább a 2013-as évet illetően.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Holokauszt Túlélők programja részeként megvalósuló házi gondozás szolgáltatás biztosítását végző szervezetek/ cégek nevét, melyekkel az Önök Alapítványa 2010.01.01. és 2015.12.31. között szerződésben állt.
Tüntessék fel az egyes szervezetek/cégek nevei mellé, hogy 2010.január 1-től hány holokauszt túlélő személy ellátásáért felelt, az egyes hónapokban.
Itt kérem, hogy 2010.01.01-től egészen 2015. 12.01-ig tüntessék fel hónaponként, az egyes szervezetek/cégek által segített holokauszt túlélők számát.
Hónapokra és cégekre lebontva küldjék meg az adatokat.
Tüntessék fel, hogy a házi gondozást biztosító szervezetek/cégek 2010. január 1-től 2015.12. 31-ig mennyi munkaóra házi gondozást, illetve hány házi gondozót biztosítottak az Önök megrendelésére. Itt a házigondozást ellátó szervezetek/ cégek, és hónapok szerinti bontásban szeretném megkapni az információkat.
(Kérésem tehát a Holokauszt Túlélők programja szociális szolgáltatásairól című adatigénylésemre adott válaszban is közölt bontása az említett adatoknak, csupán az időtartam különbözik.)
Kérem továbbá, hogy amennyiben valamely cég(ek)nek ezek közül Önök kizárólagos partnerei, azt külön jelöljék. Kizárólagosság alatt értem azt, hogy csak Önöknek végeznek szolgáltatást.
Egyúttal kérem, hogy a Holokauszt Túlélők programja szociális szolgáltatásairól című adatigénylésemre adott válaszban felsorolt szervezetek/cégek közül melyek voltak az Önök kizárólagos partnerei (a 2016-2017-2018 években).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 8.

Üdvözlettel:
Kerekes Imre