G. Szabó Dániel

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, szerkeszthető Excel fájlban megküldeni részemre, hogy a 2016. február 3-án benyújtott adatigénylésemre (http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_...) válaszul küldött táblázatban szereplő emberek mikor milyen tisztséget töltöttek be a hallgatói önkormányzatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 7.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt G. Szabó Dániel Úr!

 

Hivatkozással az alábbi levelére, mellékelten megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem tájékoztatását.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

Fax: +36-62/546-359

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt G. Szabó Dániel Úr!

 

Hivatkozással az alábbi levelére tájékoztatom, hogy a mai nappal postai
úton megküldésre került az Ön részére a Szegedi Tudományegyetem
adatszolgáltatása.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

Fax: +36-62/546-359

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató!

1. Megkaptam a kért adatokat, de a CD-n sajnos szkennelt pdf-ek vannak, szemben az adatigénylésben kért szerkeszthető Excel formátummal. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján az adatkezelőnek főszabályként olyan formában kell teljesítenie az adatigénylést, amilyen formában azt az adatigénylő kéri.

2. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy erre az adatigénylésre pusztán azért került sor, hogy az SZTE hallgatóinak személyes adatait védjük. Ahogyan 2016. július 7-i emailemben is írtam, ezt az adatigénylést azért nyújtottam be, mert az előző igénylésre (http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_...) adott válaszban túl sok ember kifizetéseit küldték el. Abban a táblázatban olyan emberek kifizetései is szerepelnek, akiknek a kifizetései a jelenleg uralkodó bírósági gyakorlat szerint nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak. A bírósági gyakorlat szerint csak azok a HÖK-ös kifizetések minősülnek közérdekből nyilvánosnak, amelyeket a HÖK-ben szerepet vállaló személy kapott. Azokhoz az emberekhez tartozó kifizetések, akik a HÖK-ben nem töltöttek be semmilyen tisztséget, hanem azért kaptak pénzt, mert például jegyet szedtek egy buliban, vagy segítettek a székek pakolásában, a bírósági gyakorlat szerint nem tehetőek közzé. (Ebben az esetben mellékes, de le szeretnénk szögezni, hogy ezzel a bírósági gyakorlattal nem értünk egyet, de ettől függetlenül követjük azt.) Azért nyújtottuk be tehát ezt az adatigénylést, hogy a korábbi igénylésre válaszul elküldött táblázatból ki tudjuk szűrni azokat, akik nem HÖK-ös tisztségre tekintettel kaptak pénzt az egyetemtől. A bírósági gyakorlattal összhangban csak azon hallgatók kifizetéseit fogjuk nyilvánosságra hozni, akik HÖK-ös tisztségre tekintettel kaptak pénzt az SZTE-től.

3. Kérem, hogy a továbbiakban ne a nehézkes postai utat, hanem - az adatigénylésnek megfelelően - elektronikus utat válasszák. Kérem ezért, hogy a kért Excel-táblázatot itt, a KiMitTudon küldjék el.

4. Az SZTE hallgatóinak (a bírósági gyakorlat szerint) személyes adatainak védelme érdekében került tehát sor erre az adatigénylésre, ezért kérem, hogy azt mihamarabb teljesítsék az adatigénylésben kért szerkeszthető Excel-formátumban.

Ha további kérdéseik vannak, kérem keressenek akár telefonon.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt G. Szabó Dániel Úr!

 

Hivatkozással az alábbi levelére, ezúton tájékoztatom, hogy az Ön részére
megküldött közérdekű adatigény felülvizsgálata, a kiemelt szempontok
figyelembevételével már a múlt héten megkezdődött. Tekintettel az adatok
nagy terjedelmére, a folyamat meglehetősen időigényes, így szíves türelmét
kérem a megfelelő tartalmú táblázat elkészítése vonatkozásában. Amint
rendelkezésemre áll a dokumentum, továbbítani fogom azt, az Ön által kért
formátumban.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dömötör Máté

ISZSZK főigazgató

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató!

Köszönöm a választ!

Időközben, mivel a keresetindítási határidő nagyon közel volt, keresetet nyújtottam be, de ezt természetesen vissza fogom vonni, amint megkapjuk a kért adatokat.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

2 Attachments

Tisztelt G. Szabó Dániel Úr!

 

Hivatkozással alábbi leveleire, mellékelten megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem tárgyban kelt adatszolgáltatását. Tájékoztatom egyúttal,
hogy a 2011. januári adatok tekintetében a kifizetési listák még nem vagy
nem teljeskörűen tartalmazták a közéleti ösztöndíjban részesülők által
betöltött tisztségek megnevezését, ezért az ebben az időszakban történt
kifizetések esetében a megküldött táblázat nem tartalmaz adatokat.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

ISZSZK főigazgató

 

idézett részek megjelenítése