G. Szabó Dániel

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége, és az általa hallgatott Kar,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 3.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt G. Szabó Dániel!

Szabó Gábor rektor úr megbízásából tájékoztatom Önt, hogy a 2016. év február hó 03. napján kelt elektronikus "Közérdekű adat igénylés - HÖK-ös kifizetések SZTE" tárgyú adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, ezért az adatigénylésnek a Szegedi Tudományegyetem nem a 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdésében rögzített határidőn belül tesz eleget. A fentiekre figyelemmel az Egyetem az adatok továbbítása vonatkozásában él a Törvény 29. § (2) bekezdésben meghatározott határidő hosszabbítás lehetőségével.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:

Dömötör Máté
SZTE ISZSZK
főigazgató

idézett részek megjelenítése

G. Szabó Dániel

Tisztelt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató!

Köszönöm a választ! A meghosszabbított határidő tegnap (március 4-én) lejárt, érdeklődöm, hogy mikor számíthatok a kért adatokra?

Válaszukat előre is köszönöm:

G. Szabó Dániel

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt G. Szabó Dániel!

A jövő héten készen lesz az adatbázis. Elnézését kérem, hogy határidőre nem készült el az anyag, de egy 17000 soros exel táblából kell a leválogatást elkészíteni, ami igen komoly feladat.

Megértését köszönöm.

Üdvözlettel:

Dömötör Máté

idézett részek megjelenítése

Tisztelt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató!

Köszönöm.
Érdeklődöm, hogy az elmúlt napokban sikerült-e összeállítani a táblázatokat, illetve, hogy mikorra várhatjuk őket?

Előre is köszönöm:

G. Szabó Dániel

Tisztelt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató!

Érdeklődöm, hogy mikor számíthatunk az adatokra?

Előre is köszönöm:

G. Szabó Dániel

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt G. Szabó Dániel!

Tájékoztatom, hogy az adatbázis elkészült. Kérem, hogy az átadás-átvétel ügyében telefonon keressen fel. Figyelemmel az adatbázis nagyságára azt csak személyesen, elektronikus adathordozón tudjuk az Ön részére átadni.

Köszönettel:

Dömötör Máté

idézett részek megjelenítése

Tisztelt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató!

Köszönöm!

Kérem, hogy az adatokat töltsék fel a KiMitTud rendszerre, erről itt talál bővebb információt: http://kimittud.atlatszo.hu/help/officer.... Ha ez nem megoldható, töltsék fel a Google Drive-ra, vagy más ingyenes tárhelyszolgáltatóra. Ha ezek egyike sem sikerül, kérem küldjék el az adatokat tartalmazó pendrive-ot vagy más adathordozót postán az Átlátszó.hu postacímére, a 1531 Pf. 54. címre.

Jelezni szeretném, hogy mivel közeledett a keresetindítási határidő, keresetet adtam be ebben az ügyben, de természetesen ezt vissza fogom vonni.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt G. Szabó Dániel!

Tájékoztatom Önt, hogy a postai utat választottuk. Az adatbázist az Átlátszó.hu postacímére, a 1531 Pf. 54. címre, az Ön nevére küldjük meg.

Üdvözlettel:

Dömötör Máté

idézett részek megjelenítése

Tisztelt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató!

Köszönöm, várom!

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Tisztelt Dömötör Máté!

Köszönöm az adatigénylés teljesítését, megkaptam az adatokat tartalmazó CD-lemezt. Köszönöm az együttműködő hozzáállást, különösen azt, hogy más egyetemekkel szemben sem a kérdést nem próbálták meg indokolatlanul szűken értelmezni és költségigénnyel sem éltek (erre a NAIH állásfoglalása szerint nem is jogosult az egyetem).

A keresetet ezért ma leszállítottam úgy, hogy a bíróságtól csak a perköltség kérdésében való döntést kértem. Ez lényegében egy elállás a keresettől.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel