Tisztelt Testnevelési Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége, és az általa hallgatott Kar,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 6.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Web Mester, Testnevelési Egyetem

Kedves Márk!

idézett részek megjelenítése

Levelét továbbítottam Tóth Levente HÖK elnöknek ([email address]),
valamint a [email address] címre is.

Üdvözlettel,
--
TF webmester

Varga Dániel, Testnevelési Egyetem

2 Attachments

Tisztelt Kis György Márk Úr!

A 2017. március 6-án kelt közérdekű adatigénylésre vonatkozó megkeresését,
a Testnevelési Egyetem jelen elektronikus üzenettel és a részeként csatolt
dokumentummal (hallgatói önkormányzat tisztségviselőinek történt összes
kifizetés) teljesíti.

Üdvözlettel:
--

Varga Dániel
hivatalvezető

-------------------------------------------

[1]TF címerTestnevelési Egyetem
Rektori Hivatal
1123 Budapest - Alkotás u. 44.
Telefon:36-1-487-9200
Mobil: 36-70-902-0680

References

Visible links

Tisztelt Varga Dániel!

Az adatigénylés teljesítését sajnos nem tudom elfogadni, mivel 2010. szeptember 1. volt a kezdete az általam igényelt időszaknak, a megküldött adatok pedig csak 2014 őszétől szerepelnek a táblázatban. A korábbi, Tóth Leventének és Zsoldos Róbertnek megküldött levelemben megfogalmazottakat fenntartom.

Vagyis amennyiben március 31-ig nem kapom meg a kért adatokat (tehát jelen esetben a 2010. szeptember 1. és 2014. november 11. közötti kifizetéseket), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fogok fordulni, az ő eljárásuk után pedig polgári peres úton folytatom.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Varga Dániel, Testnevelési Egyetem

1 Attachment

Tisztelt Kis György Márk Úr!

Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI.
törvény 39. §-a értelmében a Semmelweis Egyetem Testnevelés és
Sporttudományi Kar 2014. szeptember 1. napjával önálló intézményként,
Testnevelési Egyetem néven működik tovább. A Testnevelési Egyetem a
feladatellátás tekintetében – a Kormány 220/2014. (VIII. 29.) rendeletének
38. § (2) bekezdése értelmében – a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar jogutódja.

Hivatkozással a fenti jogszabályra kérem, hogy a 2014. szeptember 1.
előtti adatok vonatkozásában forduljon a Semmelweis Egyetemhez bizalommal.
 

Megtisztelő megértését megköszönve,

Üdvözlettel:

Varga Dániel
hivatalvezető

-------------------------------------------

[1]TF címerTestnevelési Egyetem
Rektori Hivatal
1123 Budapest - Alkotás u. 44.
Telefon:36-1-487-9200
Mobil: 36-70-902-0680

2017.03.21. 16:43 keltezéssel, Kis György Márk írta:

Tisztelt Varga Dániel!

Az adatigénylés teljesítését sajnos nem tudom elfogadni, mivel 2010. szeptember 1. volt a kezdete az általam igényelt időszaknak, a megküldött adatok pedig csak 2014 őszétől szerepelnek a táblázatban. A korábbi, Tóth Leventének és Zsoldos Róbertnek megküldött levelemben megfogalmazottakat fenntartom.

Vagyis amennyiben március 31-ig nem kapom meg a kért adatokat (tehát jelen esetben a 2010. szeptember 1. és 2014. november 11. közötti kifizetéseket), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fogok fordulni, az ő eljárásuk után pedig polgári peres úton folytatom.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

idézett részek megjelenítése