Pásztor Klára hökellenőr

Tisztelt Budapesti Metropolitan Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a HÖK elnöknek nevét, elektronikus levelezési címét és megválasztásának napját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 16.

Üdvözlettel: Pásztor Klára

Budapesti Metropolitan Egyetem

Tisztelt Levélíró!

 

E-mailben érkezett megkeresését köszönettel megkaptuk. Üzenetét, témától
függően továbbítjuk az illetékes szervezeti egységeink munkatársaihoz.

 

Amennyiben levele hallgatói ügyintézéssel kapcsolatos, arra kérnénk, hogy
a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében kérdését (hallgatói kódja –
EHA kód – megadásával) a Modulo rendszerben tegye fel – munkatársaink
készséggel segítenek!

 

Megértését és együttműködését köszönjük!

 

Budapesti Metropolitan Egyetem

 

 

Dear Sender,

 

Thank you for sending us your email enquiry. Your message will be
forwarded to the assigned colleagues of the appropriate department.

 

If your message is about student studies or related matters, we kindly ask
you to use the online Modulo system to ask your question, in order to make
administration faster and more effective. Please make sure to include your
Student Identification Number/EHA code. Our colleagues will be happy to
assist you!

 

Thank you for your understanding and cooperation!

 

Budapest Metropolitan University

 

 

Pálmai Zsolt, Budapesti Metropolitan Egyetem

1 Melléklet

Tisztelt Pásztor Klára!

 

2017. január 16-án megküldött kérdésére válaszul az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A Budapesti Metropolitan Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke: Papp
Dániel

 

Elektronikus levelezési címe:   [1][email address]

 

Megválasztásának napja: 2016. április 21.

 

[2]signature

 

 

idézett részek megjelenítése

Pásztor Klára hökellenőr

Tisztelt Pálmai Zsolt!

A hallagatói önkormányzat e-mail címét csatolmányban küldje meg, mert a KiMiTud rendszer kitakarja azt.

Üdvözlettel: Pásztor Klára

Pálmai Zsolt, Budapesti Metropolitan Egyetem

1 Melléklet

Tisztelt Pásztor Klára!

Csatolva küldöm a kért e-mail címet.

üdvözlettel, Pálmai Zsolt

idézett részek megjelenítése