Hogyan alakultak a Lovagi Tornák Terén megvalósított más rendezvények bevételi és látogatószámai? (Éves bontásban)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A megvalósítási pályázatban ( https://www.palyazat.gov.hu/esemenyek/?e...)
hány látogatóval számoltak? (Lovagi Tornák Tere)
Milyen bevételek és látogatószámok valósultak meg a lovas versenyekkel kapcsolatban?
Kérem küldje el számomra a lovas sportrendezvényekkel kapcsolatos szerződéseket. (Tavaly és az idén összesen, hány lovas (sport)rendezvény volt?)
Hogyan alakultak a Lovagi Tornák Terén megvalósított más rendezvények bevételi és látogatószámai? (Éves bontásban)
Létezik-e korlátozás azzal kapcsolatban, hogy a Lovagi Tornák tere közelében
állattartási tilalom van?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Novák, Irén, Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom arról, hogy 2018. augusztus 22. napjától 2018. szeptember 2.
napjáig szabadságomat töltöm. Leveleimre leghamarabb szeptember 3-án tudok
válaszolni.

Halaszthatatlan ügyben kérem keresse Sándorné Lőrincz Éva gazdasági vezetőt
a [email address] e-mail címen.

Üdvözlettel,

Novák Irén

--
*Tisztelettel:*

*Novák Irén*
*ügyvezető*

*Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.*
*cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.*
*telefon: +36-46-411747, +36-46-412508*
*fax: +36-46-320716*
*mobil: +36-70/3380033*
*e-mail: [Miskolci Kulturális Központ request email]
<[Miskolci Kulturális Központ request email]>*

Novák, Irén, Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

2 Attachments

Tisztelt Pusztai László Úr!
Mellékelten küldöm Társaságunk közérdekű adatszolgáltatását.
--
Tisztelettel:

Novák Irén
ügyvezető
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.
telefon: +36-46-411747, +36-46-412508
fax: +36-46-320716
e-mail: [1][Miskolci Kulturális Központ request email]

References

Visible links
1. mailto:[Miskolci Kulturális Központ request email]