Hivatali jutalmak 2020 év végén

Az igénylés részben sikeres volt.

Mészáros Szilárd

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatási jogviszonyra kiterjedően a 2020. év végén kifizetett jutalmak listáját, személyenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 16.

Üdvözlettel:

Mészáros Szilárd

Rosta Zsuzsanna Katalin, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Mészáros Szilárd!

 

Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző asszony megbízásából, csatolva
küldöm meg a KiMitTud weboldalon keresztül 2021. január 16. napján, a
„Hivatali jutalmak 2020 év végén - Budapest IX. kerület Ferencváros
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal” tárgyában elküldött közérdekű
adatigénylésére a választ.

 

Tisztelettel:

 

Rosta Zsuzsanna
Jegyzői referens

[1]Ferencvaros-logo

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Tel.: (+36-1) 215-1077/252;
E-mail: [email address]
Honlap: [2]www.ferencvaros.hu

 

References

Visible links
2. http://www.ferencvaros.hu/