Herman Ottó kollégium körüli szétkorhadt, hiányos kerítésmaradvány

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2021. január 4-én, március 31-én, április 22-én és október 21-én a szeged @ jarokelo.hu címről küldött "Herman Ottó kollégium körüli szétkorhadt, hiányos kerítésmaradvány" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? A bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/bejelentesek/szeged/...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 24.

Üdvözlettel:
Bertalan Balázs

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Bertalan Balázs!

 

Hivatkozással a Szegedi Tudományegyetem Rektorához 2022. év január hó 24.
napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére, ezúton
tájékoztatom, hogy intézményünk az adatkérést nem tudja határidőben
teljesíteni, ezért élni kívánunk a 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdése adta 15 napos határidőhosszabbítás lehetőségével. Természetesen
amennyiben az adatok hamarabb rendelkezésre állnak, azokat haladéktalanul
megküldjük az Ön részére.  

 

A késedelemért szíves elnézését kérjük.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Bertalan Balázs Úr!

 

Az alábbi levelére hivatkozással mellékelten megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem tárgyban készült válaszlevelét.

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

From: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató
Sent: Monday, February 7, 2022 2:48 PM
To: '[FOI #19554 email]'
<[FOI #19554 email]>
Cc: SZTE Rektor <[SZTE request email]>; SZTE Kancellár
<[email address]>
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés - Herman Ottó kollégium körüli
szétkorhadt, hiányos kerítésmaradvány

 

Tisztelt Bertalan Balázs!

 

Hivatkozással a Szegedi Tudományegyetem Rektorához 2022. év január hó 24.
napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére, ezúton
tájékoztatom, hogy intézményünk az adatkérést nem tudja határidőben
teljesíteni, ezért élni kívánunk a 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdése adta 15 napos határidőhosszabbítás lehetőségével. Természetesen
amennyiben az adatok hamarabb rendelkezésre állnak, azokat haladéktalanul
megküldjük az Ön részére.  

 

A késedelemért szíves elnézését kérjük.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése