Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Molnár Sándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Helyi Tv fenntartása, működtetése, IX. kerület

We're waiting for Molnár Sándor to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Közérdekű adatigénylés keretében szeretném megtudni, hogy az Önkormányzat 2012 január 1 és 2015 december 31 között érvényben lévő szerződések keretében hány forinttal támogatták helyi- vagy a helyben sugárzott Tv-k működését. Erről szeretnék kérni egy egyszerűsített kimutatást a kerület mérlegfőösszegének és a támogatás mértékének összehasonlítása tekintetében évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 15.

Üdvözlettel:

Molnár Sándor

Kocsisné Tóth Nikoletta, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Molnár Sándor Úr!

 

Jegyző Úr megbízásából, csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

 

 

 

Tisztelettel:

[1]Leírás: Leírás: emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

Kocsisné Tóth Nikoletta

Jogi és Pályázati Iroda

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

Polgármesteri Hivatal

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/41.

tel.: (+36-1) 215-1077/203

fax.: (+36-1) 217-0852

e-mail: [2][email address]

honlap: [3]www.ferencvaros.hu

 

[4]Leírás: Leírás: emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.ferencvaros.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Molnár Sándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.