Helyi Tv fenntartása, működtetése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(_Közérdekű adatigénylés keretében szeretném megtudni, hogy az Önkormányzat 2012 január 1 és 2015 december 31 között érvényben lévő szerződések keretében hány forinttal támogatták helyi- vagy a helyben sugárzott Tv-k működését. Erről szeretnék kérni egy egyszerűsített kimutatást a kerület mérlegfőösszegének és a támogatás mértékének összehasonlítása tekintetében évenkénti bontásban._)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 14.

Üdvözlettel:

Molnár Sándor

Kabai Ferenc, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Molnár Úr!

Budapest II. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a kérdésben szereplő időszakban nem adott/ad támogatást helyi vagy helyben sugárzott tv-k működésére.

Tisztelettel:

Kabai Ferenc
Kabinetvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Telefon: +361/346-5539 Fax:+361/346-5431
E-mail:  [email protected] 
Honlap:  www.masodikkerulet.hu

idézett részek megjelenítése

Murai Renáta, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Kedves Feri, ha ez esetleg külön kérés volt, akkor előre elnézést kérek, de véleményem szerint az ügyfeleknek írt ilyen jellegű válaszlevelekbe inkább ne tegyél be senkit látható másolatban, mert nem gondolnám, hogy aztán Alpolgármester Asszonnyal, Polgármester Úrral vagy velünk kéne levelezniük, arról nem beszélve, hogy kicsit furcsán is jön ki. Eddig ilyet legalábbis nem csináltunk.

Üdv: R.

idézett részek megjelenítése

Kabai Ferenc, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Jogos, vakmásolatban akartam

Kabai Ferenc
Kabinetvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Telefon: +361/346-5539 Fax:+361/346-5431
E-mail:  [email protected] 
Honlap:  www.masodikkerulet.hu

idézett részek megjelenítése

Murai Renáta, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Molnár úr!

Elnézését kérem, hogy két belső levelet is megkapott, és egyben szeretném kérni, hogy az érdemi választ vegye figyelembe, eltekintve a tévesen Önnek is megküldött, a kérdéshez nem kapcsolódó levelektől.

Tisztelettel:

dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361/346-5429 Fax:+361/346-5409
E-mail: [email address]
Honlap: www.masodikkerulet.hu

idézett részek megjelenítése