Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-in...

interjúban elhangzott:

"Minden adócsökkentés persze az adóbeszedőket nehéz helyzetbe hozza, de azt meg kell érteni mindenkinek, hogy munkahelyet a vállalkozások adnak az embereknek. És most a munkahelyeket védeni kell. A vállalkozások pedig akkor tudnak munkát adni az embereknek, hogy ha egyébként minél kevesebb közteher van a vállukon. Úgyhogy a közteher csökkentés általában a bürokratáknak nem szokott tetszeni én most úgy látom, az önkormányzatok sem mindenhol értik meg ennek a jelentőségét, amit én szintén megértek, hogy nekik ez nehéz, de válság idején adót kell csökkenteni."

Ezért kérem, legyen kedves táblázatban megküldeni, milyen központi és helyi adócsökkentések történtek a COVID-19 járvány gazdasági válság enyhítésének céljából!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 3.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

PM/63/2021 – közérdekű adatigénylés

 

 

Szerb Tamás úr részére

[1][FOI #16733 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

A Pénzügyminisztériumhoz 2021.01.03-án érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdésére figyelemmel tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésével
összefüggésben a válasz megküldésére 45 napon belül kerül sor.

 

Üdvözlettel:

 

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/63/2021 – közérdekű adatigénylés

 

 

Szerb Tamás úr részére

[1][FOI #16733 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz 2021. január  03-án érkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet idején
az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020.
(XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a válaszadási
határidőt 45 nappal meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/63/2021 – közérdekű adatigénylés

 

 

Szerb Tamás úr részére

[1][FOI #16733 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2021. január 3-án benyújtott, „milyen központi és helyi adócsökkentések
történtek a COVID-19 járvány gazdasági válság enyhítésének céljából”
tárgyú közérdekű adatigénylésre válaszolva a következő tájékoztatást
adjuk.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
értelmében fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek
körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek
körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben vagy törvény
felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. Veszélyhelyzet
idején adórendelkezést kormányrendelettel, önkormányzati adót érintő
rendelkezést pedig a polgármesternek a képviselő-testület, közgyűlés
jogkörében kiadott rendeletével is meg lehet állapítani. Valamennyi
jogszabály nyilvánosan hozzáférhető, a törvények és a kormányrendeletek a
Magyar Közlönyben ([2]www.magyarkozlony.hu) és a Nemzeti Jogszabálytárban
([3]www.njt.hu), az önkormányzati rendeletek pedig az azt kiadó
önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban kerülnek
közzétételre.

 

A járvány első hullámában kihirdetett, adózást is érintő kormányrendeletek
a következők:

·       a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.
(III. 18.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.
(III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és
egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet,

·       a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi
Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel
összefüggő különadójáról szóló 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet,

·       a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi
Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról szóló 109/2020. (IV. 14.)
Korm. rendelet,

·       a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok
támogatásának eltérő szabályairól szóló 116/2020. (IV. 15.) Korm.
rendelet,

·       a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm.
rendelet,

·       a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről
szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (módosította a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet),

·       a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével
kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről szóló
171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher
kötelezettségeinek csökkentéséről szóló 209/2020. (V. 15) Korm. rendelet.

 

A veszélyhelyzet megszűnését követően egyes adóintézkedések időbeli
hatályát fenntartotta, illetve kiterjesztette a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény és az egyes adózási tárgyú
törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény.

 

A járvány második hullámában meghozott adóintézkedéseket tartalmazó
kormányrendeletek a következők:

·       a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,

·       egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági
szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020.
(XII. 1.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.
22.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.
22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási
szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet.

 

Az adócsökkentő intézkedések egy része törvényi szinten beépült a
jogrendbe, azok hosszú távon is érvényesülnek majd. Ilyen intézkedés a
szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése 17,5 százalékról 15,5
százalékra 2020. július 1-jétől, valamint a kisvállalati adó mértékének
csökkentése 12 százalékról 11 százalékra 2021. január 1-jétől.

 

Az intézkedések másik része csak a veszélyhelyzet hónapjaiban
érvényesíthető (például a rendeletben meghatározott foglalkoztatók
mentesítése a foglalkoztatói közterhek megfizetése alól, meghatározott
ágazatokban működő KATA szerint adózó vállalkozások mentesítése a tételes
adó megfizetése alól stb.).

 

Az intézkedések harmadik csoportja a veszélyhelyzet időszakán túlmutató,
hosszabb, de jogszabályban rögzített átmeneti időszakban teszi lehetővé a
kedvező intézkedés érvényesítését. Ilyen intézkedés például az, hogy a
SZÉP Kártya juttatás után a munkáltatóknak a 2020. évre, illetve 2021.
június 30-áig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük, illetve
ebben az időszakban a SZÉP Kártya egyes alzsebeire megemelt összeg
juttatható.

 

Ugyancsak korlátozott időtartamban érvényesíthető intézkedés az, hogy a
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóknak és az étkezőhelyi vendéglátóknak
– a jelenleg hatályos szabályok szerint -  a 2020. március 1. és a
veszélyhelyzet vége közötti időszakban nem kell megállapítaniuk,
bevallaniuk és megfizetniük a turizmusfejlesztési hozzájárulást. A
jelenleg hatályos szabályok szerint 2020. április 26. és a veszélyhelyzet
vége közötti vendégéjszaka után nem kell idegenforgalmi adót fizetni a
szállóvendégnek, a beszedőnek pedig nem kell az adót beszedni, befizetni
az önkormányzati adóhatósághoz. A 2021. évben végződő adóévben a mikro-,
kis- és középvállalkozók esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1
százalék, amennyiben annak az önkormányzati rendeletben meghatározott
mértéke ezt meghaladja. Emellett a mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban
esedékes – helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a
2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó
– adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban
megfizetni.

 

Fontos adókönnyítő intézkedés, hogy az önkormányzatok a 2021-ben végződő
adóévben a jelenlegihez képest magasabb helyi vagy települési adómértéket
nem állapíthatnak meg, a hatályos adókedvezményeket, adómentességeket nem
szűkíthetik, illetve a 2021. évre új helyi adót vagy települési adót nem
vezethetnek be.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

    
 

Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

Ügyfélszolgálat (PM) vissza szeretné hívni az üzenetet: " PM/63/2021 – közérdekû adatigénylés".

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

Szerb Tamás úr részére

[1][FOI #16733 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Technikai okokból ismételten megküldjük a korábban már továbbított
válaszunkat.

Üdvözlettel:

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

From: Ügyfélszolgálat (PM)
Sent: Wednesday, March 31, 2021 9:18 AM
To: '[FOI #16733 email]'
Subject: PM/63/2021 – közérdekű adatigénylés

 

 

PM/63/2021 – közérdekű adatigénylés

 

 

Szerb Tamás úr részére

[4][FOI #16733 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2021. január 3-án benyújtott, „milyen központi és helyi adócsökkentések
történtek a COVID-19 járvány gazdasági válság enyhítésének céljából”
tárgyú közérdekű adatigénylésre válaszolva a következő tájékoztatást
adjuk.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
értelmében fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek
körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek
körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben vagy törvény
felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. Veszélyhelyzet
idején adórendelkezést kormányrendelettel, önkormányzati adót érintő
rendelkezést pedig a polgármesternek a képviselő-testület, közgyűlés
jogkörében kiadott rendeletével is meg lehet állapítani. Valamennyi
jogszabály nyilvánosan hozzáférhető, a törvények és a kormányrendeletek a
Magyar Közlönyben ([5]www.magyarkozlony.hu) és a Nemzeti Jogszabálytárban
([6]www.njt.hu), az önkormányzati rendeletek pedig az azt kiadó
önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban kerülnek
közzétételre.

 

A járvány első hullámában kihirdetett, adózást is érintő kormányrendeletek
a következők:

·       a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.
(III. 18.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.
(III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és
egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet,

·       a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi
Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel
összefüggő különadójáról szóló 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet,

·       a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi
Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról szóló 109/2020. (IV. 14.)
Korm. rendelet,

·       a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok
támogatásának eltérő szabályairól szóló 116/2020. (IV. 15.) Korm.
rendelet,

·       a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm.
rendelet,

·       a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről
szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (módosította a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet),

·       a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével
kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről szóló
171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher
kötelezettségeinek csökkentéséről szóló 209/2020. (V. 15) Korm. rendelet.

 

A veszélyhelyzet megszűnését követően egyes adóintézkedések időbeli
hatályát fenntartotta, illetve kiterjesztette a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény és az egyes adózási tárgyú
törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény.

 

A járvány második hullámában meghozott adóintézkedéseket tartalmazó
kormányrendeletek a következők:

·       a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,

·       egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági
szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020.
(XII. 1.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.
22.) Korm. rendelet,

·       a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.
22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási
szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet.

 

Az adócsökkentő intézkedések egy része törvényi szinten beépült a
jogrendbe, azok hosszú távon is érvényesülnek majd. Ilyen intézkedés a
szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése 17,5 százalékról 15,5
százalékra 2020. július 1-jétől, valamint a kisvállalati adó mértékének
csökkentése 12 százalékról 11 százalékra 2021. január 1-jétől.

 

Az intézkedések másik része csak a veszélyhelyzet hónapjaiban
érvényesíthető (például a rendeletben meghatározott foglalkoztatók
mentesítése a foglalkoztatói közterhek megfizetése alól, meghatározott
ágazatokban működő KATA szerint adózó vállalkozások mentesítése a tételes
adó megfizetése alól stb.).

 

Az intézkedések harmadik csoportja a veszélyhelyzet időszakán túlmutató,
hosszabb, de jogszabályban rögzített átmeneti időszakban teszi lehetővé a
kedvező intézkedés érvényesítését. Ilyen intézkedés például az, hogy a
SZÉP Kártya juttatás után a munkáltatóknak a 2020. évre, illetve 2021.
június 30-áig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük, illetve
ebben az időszakban a SZÉP Kártya egyes alzsebeire megemelt összeg
juttatható.

 

Ugyancsak korlátozott időtartamban érvényesíthető intézkedés az, hogy a
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóknak és az étkezőhelyi vendéglátóknak
– a jelenleg hatályos szabályok szerint -  a 2020. március 1. és a
veszélyhelyzet vége közötti időszakban nem kell megállapítaniuk,
bevallaniuk és megfizetniük a turizmusfejlesztési hozzájárulást. A
jelenleg hatályos szabályok szerint 2020. április 26. és a veszélyhelyzet
vége közötti vendégéjszaka után nem kell idegenforgalmi adót fizetni a
szállóvendégnek, a beszedőnek pedig nem kell az adót beszedni, befizetni
az önkormányzati adóhatósághoz. A 2021. évben végződő adóévben a mikro-,
kis- és középvállalkozók esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1
százalék, amennyiben annak az önkormányzati rendeletben meghatározott
mértéke ezt meghaladja. Emellett a mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban
esedékes – helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a
2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó
– adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban
megfizetni.

 

Fontos adókönnyítő intézkedés, hogy az önkormányzatok a 2021-ben végződő
adóévben a jelenlegihez képest magasabb helyi vagy települési adómértéket
nem állapíthatnak meg, a hatályos adókedvezményeket, adómentességeket nem
szűkíthetik, illetve a 2021. évre új helyi adót vagy települési adót nem
vezethetnek be.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

    
 

Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Osztály

[7][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése