Hegyvidék szelektív hulladékgyűjtő helyszínek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a XII. kerületben található szelektív hulladékgyűjtő pontok listáját és azok ürítésének időpontjait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 25.

Üdvözlettel:

Márton Botond L.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését!
Társaságunk az Ön által küldött levelet fogadta, rendszerünkben a(z) 202010260904089811 számon érkeztettük.
Az érdemi ügyintézéshez esetenként szakterület bevonása szükséges; a válaszadásig szíves türelmét kérjük! Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézési idő maximum 30 nap.

Ez egy automatikusan generált levél. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.

1081 Budapest, Alföldi u.7.

Központi Ügyfélszolgálat
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Telefon: + 36 1 459-6700 Fax: + 36 1 459-6860
Internet: www.fkf.hu
E-mail: [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
Zöld szám: 06 80 FKF-FKF (06 80 353-353)

FKF Ügyfélszolgálat, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Márton Botond L.!

Köszönettel vettük Részvénytársaságunkhoz beérkezett megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy bejelentésének/kérésének - melynek megoldása érdekében
az illetékes társosztály bevonása és szakvéleménye szükséges -
feldolgozását megkezdtük, a válaszadásig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

Ügyfélkapcsolati Osztály
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.
CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
TEL.: 06 80 353 353
FAX: +36 1 459 6860
WEB: [1]www.fkf.hu
E-MAIL: [2][Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]

[3]logo

References

Visible links
1. https://www.fkf.hu/
2. mailto:[Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]

FKF Ügyfélszolgálat, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Mellékelten küldjük válaszlevelünket.

 

Köszönettel:

 

Ügyfélkapcsolati Osztály
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.
CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
TEL.: 06 80 353 353
FAX: +36 1 459 6860
WEB: [1]www.fkf.hu
E-MAIL: [2][Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]

[3]logo

References

Visible links
1. https://www.fkf.hu/
2. mailto:[Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]