Szigeti Viktória

Tisztelt Dunakeszi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre tájékoztatását arról, hogy az 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
1.
9. §-ában meghatározott személy, azaz hatóság-e a tankerületi központ fentartott iskolájának intézményvezetője első fokon,
2.
10. § szerinti hatósági ügyfél-e a kiskorú tanuló a saját ügyében, és
3.
7. § szerinti hatósági ügy(ek)et - ha és amely(ek) a hatóság hatáskörébe tartozik (tartoznak) - mely törvény vagy kormányrendelet melyik rendelkezése(i) utalja (utalják) az iskolaigazgató, intézményvezető hatáskörébe.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 1.

Üdvözlettel:
Szigeti Viktória

Dunakeszi TKK (KK), KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Szigeti Viktória!

 

Alábbi megkeresésére mellékelten küldöm a tárgyi levelet.

 

Üdvözlettel:

 

Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató megbízásából

 

Tuzson B. Anikó

koordinációs referens

 

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 208, +36 30 240 2625

E-mail: [1][KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ request email]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Szigeti Viktória

Tisztelt Dunakeszi TKK (KK)!

Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a köznevelési intézmény vezetője - hatósági és / vagy nem hatósági döntési - tevékenységének törvényességi felügyelete az illetékes tankerületi központ hatósági és / vagy nem hatósági hatáskörben végzett - közfeladata-e.

Üdvözlettel:
Szigeti Viktória

Dunakeszi TKK (KK), KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom, hogy a 2024. január 10-én elektronikus úton érkezett
levelében feltett kérdés ismételten jogszabályértelmezésre irányuló
tájékoztatáskérést tartalmaz. A Tankerületi Központ a 2024. január 9-én
kelt levelében foglaltakat - miszerint a jogszabályértelmezés a
Tankerületi Központnak nem közfeladata - továbbra is fenntartja.

Kérjük, hogy jogi tanácsadásért szíveskedjen az erre a célra létrehozott
szervezetekhez fordulni.

 

Tisztelettel:

 

Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató megbízásából

 

Tuzson B. Anikó

koordinációs referens

 

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 208, +36 30 240 2625

E-mail: [1][KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ request email]

 

 

 

idézett részek megjelenítése