Harmadik országbeli munkavállalók a bácsalmási és a jánoshalmai járásban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2019, 2020 évben - havi bontásban - mennyi nem EU-s munkavállaló dolgozott a bácsalmási és a jánoshalmai járásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 17.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Dr. Kovács Róbert, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelt Segesvári Csaba Úr!
Mellékelten megküldöm Dr. Zombor Attila főigazgató úr fenti tárgyú
levelét.
Tisztelettel:
Dr. Kiss József főosztályvezető nevében és megbízásából:
dr. Kovács Róbert
osztályvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Iratkezelési Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: +36 76 516 853
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.bkmkh.hu
>

Feladó: Segesvári Csaba <[FOI #16264 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal adatgazdánál" <[Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal request email]>
Dátum: 2020. 11. 17. 7:20
Tárgy: Közérdekű adatigénylés  - Harmadik országbeli munkavállalók a
bácsalmási és a jánoshalmai járásban - Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2019, 2020
évben - havi bontásban - mennyi nem EU-s munkavállaló dolgozott a
bácsalmási és a jánoshalmai járásban.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2020. november 17.
Üdvözlettel:
Segesvári Csaba
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #16264 email]
Ha a(z) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal nem a(z)
[Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.bkmkh.hu/
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Dr. Kovács Róbert!

Köszönöm levelüket, a kért költségtérítést a mai napon elutaltam a kormányhivatal részére.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Dr. Kovács Róbert, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Segesvári Csaba!
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatását. Sajnálatos módon a pénzügyi
szakterületünk nem tudta beazonosítani az átutalást, ezért tisztelettel
kérem, hogy a BK/TH/5705-5/2020. iktatószámú levelünkben foglaltaknak
megfelelően az átutalás megtörténtéről szóló igazolást szíveskedjen
megküldeni a részemre.
Az esetlegesen okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérem.
Tisztelettel:
Dr. Kiss József főosztályvezető nevében és megbízásából:
dr. Kovács Róbert
osztályvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Iratkezelési Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: +36 76 516 853
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.bkmkh.hu

Feladó: Segesvári Csaba <[FOI #16264 email]>
Címzett: Dr. Kovács Róbert <[email address]>
Dátum: 2020.11.19 13:52
Tárgy: Re: Vá: Közérdekű adatigénylés  - Harmadik országbeli
munkavállalók a bácsalmás Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Dr. Kovács Róbert!
Köszönöm levelüket, a kért költségtérítést a mai napon elutaltam a
kormányhivatal részére.
Üdvözlettel:
Segesvári Csaba

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Kovács Róbert!

Köszönöm visszajelzését. Rosszul rögzítettem a számlaszámot, a bank nem utalta el a pénzt, most pótoltam.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Dr. Kovács Róbert, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Segesvári Csaba Úr!
Mellékelten megküldöm Dr. Zombor Attila főigazgató úr fenti tárgyú
levelét.
Tisztelettel:
Dr. Kiss József főosztályvezető nevében és megbízásából:
dr. Kovács Róbert
osztályvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Iratkezelési Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: +36 76 516 853
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.bkmkh.hu
>

Feladó: Segesvári Csaba <[FOI #16264 email]>
Címzett: Dr. Kovács Róbert <[email address]>
Dátum: 2020.11.23 11:52
Tárgy: Re: Vá: Közérdekű adatigénylés  - Harmadik országbeli
munkavállalók a bácsal

Tisztelt Dr. Kovács Róbert!
Köszönöm visszajelzését. Rosszul rögzítettem a számlaszámot, a bank nem
utalta el a pénzt, most pótoltam.
Üdvözlettel:
Segesvári Csaba

idézett részek megjelenítése