Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Összesen hány sportoló kapja meg soron kívül a koronavírus elleni oltást? Kérem az adatokat sportágankénti bontásban küldjék el.
2. Hányan kapták már meg az első, illetve második adagot?
3. Milyen típusú oltást kaptak?
4. Milyen indokkal kapják/ták meg soron kívül a sportolók az oltást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 16.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

Szabó Dóra, Országos Kórházi Főigazgatóság

Tisztelt Zsilák Szilvia!

 

Hivatkozással az Országos Kórházi Főigazgatóság részére, 2021. március 08.
napján megküldött adatkérésére, tájékoztatom, hogy az Országos Kórházi
Főigazgatóság a kért adatokkal kapcsolatban az Info tv. alapján nem
minősül adatkezelőnek.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Köszönettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

 

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

Telefon: +36 1 354-5326

Mobil: +36 30 376 7651

E-mail: [email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése