Hány felhasználót tiltottak le az újpesti városvezetők a Facebookon? Feloldják-e a tiltásokat? Kik az adminisztrátorai az újpesti városvezetők Facebook profiljainak?

Szabó Balázs made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus úton megküldeni részemre, hogy
- Déri Tibor polgármester,
- Bedő Katalin alpolgármester,
- dr. Trippon Norbert alpolgármester,
- Czigler László alpolgármester, valamint
- az Újpesti Sajtó Kft. által üzemeltetett ujpest.hu (facebook.com/ujpest.hu)
közszereplői Facebook és Instagram profiljain külön-külön hány felhasználó van jelenleg teljesen letiltva (az oldal láthatóságától is megfosztva) ill. a kommentelésből kizárva (azaz "csak" a hozzászólás lehetőségétől megfosztva).

Kérem arról is tájékoztassanak, hogy a fent nevezett városvezetők és az Újpesti Sajtó Kft. által üzemeltetett ujpest.hu közösségi médiás profil kezelői
- milyen moderálási alapelvek alapján tiltják le az egyes felhasználókat,
- milyen időtartamra tiltanak le felhasználókat,
- jellemzően milyen kommentek vagy milyen interakciók miatt jutottak a teljes vagy részleges letiltás sorsára a felhasználók a fent nevezett városvezetők közszereplői oldalain, valamint
- várhatják-e a teljes vagy részleges tiltás feloldását azok a felhasználók, akik az elmúlt időszakban a letiltás sorsára jutottak?

Kérem arról is tájékoztassanak, hogy 2023.01.03-i (tegnapi) állapot szerint személy szerint kiknek van hozzáférésük, adminisztrátori, közreműködői, szerkesztői jogosultságuk az ujpest.hu és a fent nevezett városvezetők KÖZSZEREPLŐI Facebook és Instragram oldalaihoz. Egyszóval: kik kezelik a városvezetőkön kívül a városvezetők közszereplői felületeit a közösségi médiában?

2023.01.03-i állapot szerint rendelkezik-e adminisztrátori, szerkesztői, közreműködői stb. jogosultsággal a fent nevezett újpesti városvezetők közszereplői Facebook és Instagram oldalain
- Soós Edvin,
- Németh-Kiss Diána,
- Bodrozsán Alexandra,
- dr. Gréczy Márton?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 4.

Üdvözlettel:

Szabó Balázs

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mail-író!

Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megkapta, és ügyintézésre továbbítja az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.

Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek jelzés értékűek, amelyeket Hivatalunk tartalmuknak megfelelően kezel, indokolt esetben pedig a szükséges hatósági intézkedés megtételére kerül sor.

Amennyiben konkrét, folyamatban lévő közigazgatási üggyel kapcsolatban érdeklődik, úgy arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban, személyesen szóban vagy e-papíron kell előterjeszteni. Az ügyintézésre vonatkozó információk (kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel stb.) megtalálhatók Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata hivatalos honlapján a https://ujpest.hu elérhetőségen, az "Ügyintézés" fülön.

Ez az üzenet automatikusan került megküldésre.

Dr. Dallos Andrea
Jegyző
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1041 Budapest, István út 14.

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2023. január 4. napján elektronikus úton benyújtott
adatigénylésére, Dr. Dallos Andrea jegyző asszony megbízásából a csatolt
tájékoztatást adjuk.

 

Üdvözlettel:

 

Bognár Ferencné

titkárságvezető

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

e-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]