Hallgatói önkormányzati ösztöndíjak, jegyzőkönyvek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a 2015. szeptember 1-től az adatkérés teljesítéséig az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek közéleti és hallgatói szervezeti tevékenységért kapott juttatásait egy táblázatban, az alábbi adatokkal együtt:
a jogosult neve,
a jogosult tisztsége,
a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma,
a kiutalás indoka,
a kiutalás jogcíme,
a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
az átutalás napja.

- Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a kari részönkormányzatok 2015. 01. 01 és adatkérés teljesítés közötti választásokról és küldöttgyűlésekről szóló jegyzőkönyveit.

- Az aktív hallgatók létszámát karonként, szakonként, munkarendenként képzési nyelvenként, finanszírozási formánként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 26.

Üdvözlettel:

Kovács Anna

Tisztelt Kovács Anna!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [BME request email] e-mail címére 2021. március 26-án érkezett, „Közérdekű adatigénylés - Hallgatói önkormányzati ösztöndíjak, jegyzőkönyvek - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” tárgyú közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:

Tekintettel arra, hogy az adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az Egyetem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 29.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a 29.§ (1) bekezdésében meghatározott határidőt 15 nappal meghosszabbítja.

Tisztelettel:

Pál Tamás
kabinetfőnök
________________________________________________

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellári Kabinet
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.
Tel: +36-1-463-3244
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

1 Attachment

Tisztelt Kovács Anna!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [1][BME request email]
e-mail címére 2021. március 26-án érkezett, „Közérdekű adatigénylés -
Hallgatói önkormányzati ösztöndíjak, jegyzőkönyvek - Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem” tárgyú közérdekű adatigénylése kapcsán az
alábbiakról tájékoztatom.

 

„Az aktív hallgatók létszámát karonként, szakonként, munkarendenként
képzési nyelvenként, finanszírozási formánként” adatokat a csatolt
részletes táblázatban találja.

 

A BME Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában foglaltak alapján (3.§
(3)) a HÖK tisztségviselői az EHK elnöke és a Kari Hallgatói Képviseletek
elnökei. A vizsgált időszakra vonatkozóan az Egyetemi Hallgatói
Képviseletben és az egyes Kari Hallgatói Képviseletekben a tisztségviselői
pozíciót betöltő személyek megválasztásáról szóló alakuló ülések
emlékeztetői az EHK, valamint a Kari Hallgatói Képviseletek hivatalos
honlapjain megtalálhatók.

A tisztségviselők közéleti tevékenységeiért kapott juttatások összege
szintén ezeken a honlapokon találhatók meg.

 

A tisztségviselők feladataik ellátásáért a beszámolójuk végén feltüntetett
összegben részesültek, amelyek az alábbi linken elérhetők:

EHK: [2]http://ehk.bme.hu/szervezet/kepviselok

ÉMK: [3]https://emkhk.bme.hu/beszamolok/

GPK: [4]https://ghk.bme.hu/beszamolok?highlight=...

ÉPK: [5]http://epiteszhk.bme.hu/HK/kozerdeku/bes...

VBK: [6]https://vegyeszhk.hu/kepviselet/kepvisel...

VIK: [7]https://vik.hk/dokumentumok/

KJK: [8]http://kozlekkar.hu/2020/09/10/beszamolok/

TTK: [9]https://ttkhk.bme.hu/szervezet/beszamolok/

GTK: [10]http://gtkhk.hu/hk/beszamolok

 

Az említett időszak választásairól, valamint küldöttgyűléseiről szóló
jegyzőkönyvek, emlékeztetők szintén a hivatalos honlapokon találhatók meg:

EHK küldöttgyűléseiről szóló emlékeztetők:
[11]http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok  Az Egyetemi Hallgatói
Képviselet tisztújítást nem tart, az alakuló ülésekről szóló emlékeztetők
a link alatt szintén megtalálhatók.

 

A Kari Hallgatói Képviseletek esetében ezek a dokumentumok az alábbi
linkeken érhetőek el:

ÉMK: [12]https://emkhk.bme.hu/tag/szavazas/

GPK: [13]https://ghk.bme.hu/1432

ÉPK:
[14]http://www.epiteszhk.bme.hu/content/vala...

VBK: [15]https://vegyeszhk.hu/szavazasi-jegyzokon...

VIK: [16]https://vik.hk/dokumentum-kategoria/tisz...

 

KJK:

2015.
május [17]http://kozlekkar.hu/2015/05/23/tisztujit...
2016.
március [18]http://kozlekkar.hu/2016/03/09/szmsz-mod...
2016.
május [19]http://kozlekkar.hu/2016/05/09/eves-tisz...
2016.
június [20]http://kozlekkar.hu/2016/06/25/idokozi-t...
2016.
október [21]http://kozlekkar.hu/2016/11/03/az-oktobe...
2016.
november [22]http://kozlekkar.hu/2016/11/26/a-novembe...
2017.
május [23]http://kozlekkar.hu/2017/05/16/eves-tisz...
2018.
május [24]http://kozlekkar.hu/2018/05/14/hallgatoi...
2018.
október [25]http://kozlekkar.hu/2018/10/03/idokozi-t...
2019.
május [26]http://kozlekkar.hu/2019/05/03/szmsz-mod...
2019.
október [27]http://kozlekkar.hu/2019/10/15/idokozi-t...
2020.
június [28]http://kozlekkar.hu/2020/06/13/szmsz-mod...

 

TTK: [29]https://ttkhk.bme.hu/szavazas-jegyzokony...

 

GTK:

2015.: [30]http://gtkhk.hu/hirek/20151205/gtk-hok-t...

2016.:
[31]http://gtkhk.hu/hirek/20210405/gtk-hok-t...

2017.:
[32]http://gtkhk.hu/hirek/20210405/gtk-hok-t...

2018.: [33]http://gtkhk.hu/hirek/20181120/gtk-hok-t...

2019.: [34]http://gtkhk.hu/hirek/20191127/gtk-hok-t...

2020.:
 [35]http://gtkhk.hu/hirek/20201113/gtk-hok-t...

 

 

Üdvözlettel:

 

Pál Tamás

kabinetfőnök

________________________________________________

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kancellári Kabinet

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.

Tel: +36-1-463-3244

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése