Tisztelt Testnevelési Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre 2015. szeptember 1-től az adatkérés teljesítéséig az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek közéleti és hallgatói szervezeti tevékenységért kapott juttatásait egy táblázatban, az alábbi adatokkal együtt:
a jogosult neve,
a jogosult tisztsége,
a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma,
a kiutalás indoka,
a kiutalás jogcíme,
a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
az átutalás napja.

- Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a kari részönkormányzatok 2015. 01. 01 és adatkérés teljesítés közötti választásokról és küldöttgyűlésekről szóló jegyzőkönyveit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 28.

Üdvözlettel:

Kovács Anna

Testnevelési Egyetem

Kedves Anna!

Levelét továbbítottam a Hallgatói Önkormányzatnak
([1][email address]).

Üdvözlettel,

[2]TF címer Testnevelési Egyetem
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Telefon: +36-1-487-9200
Web: [3]tf.hu
Email: [4]attól függ

On 2021.03.28. 22:48, Kovács Anna wrote:

Tisztelt Testnevelési Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre 2015. szeptember 1-től az adatkérés teljesítéséig az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek közéleti és hallgatói szervezeti tevékenységért kapott juttatásait egy táblázatban, az alábbi adatokkal együtt:
a jogosult neve,
a jogosult tisztsége,
a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma,
a kiutalás indoka,
a kiutalás jogcíme,
a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
az átutalás napja.

- Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a kari részönkormányzatok 2015. 01. 01 és adatkérés teljesítés közötti választásokról és küldöttgyűlésekről szóló jegyzőkönyveit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 28.

Üdvözlettel:

Kovács Anna

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #17783 email]

Ha a(z) Testnevelési Egyetem nem a(z) [6][TF request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://tf.hu/
4. https://tf.hu/kapcsolat
5. mailto:[FOI #17783 email]
6. mailto:[TF request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Testnevelési Egyetem!

Köszönöm, várom válaszukat!

Üdvözlettel:

Kovács Anna

Szőke Ádám, Testnevelési Egyetem

Tisztelt Kovács Anna!

A 2021. március 28-án, "Közérdekű adatigénylés  - Hallgatói önkormányzati
ösztöndíjak, jegyzőkönyvek - Testnevelési Egyetem" tárgyú, elektronikus
üzenetében megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom.

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
értelmében az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti
közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz
eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó
szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.
Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni
kell.

Tájékoztatom, hogy a Testnevelési Egyetem élni kíván a közérdekű
adatigénylésre vonatkozó teljesítési határidő 45 napra történő
meghosszabbításának jogával.

Üdvözlettel:

Szőke Ádám
hivatalvezető

-------------------------------------------

[1]TF címerTestnevelési Egyetem
Rektori Hivatal
1123 Budapest, Alkotás u. 44., K épület, A 403.9
Telefon: +36-1-487-9234
Mobil: +36-30-551-5178

2021. 03. 28. 22:48 keltezéssel, Kovács Anna írta:

Tisztelt Testnevelési Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre 2015. szeptember 1-től az adatkérés teljesítéséig az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek közéleti és hallgatói szervezeti tevékenységért kapott juttatásait egy táblázatban, az alábbi adatokkal együtt:
a jogosult neve,
a jogosult tisztsége,
a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma,
a kiutalás indoka,
a kiutalás jogcíme,
a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
az átutalás napja.

- Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a kari részönkormányzatok 2015. 01. 01 és adatkérés teljesítés közötti választásokról és küldöttgyűlésekről szóló jegyzőkönyveit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 28.

Üdvözlettel:

Kovács Anna

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[2][FOI #17783 email]

Ha a(z) Testnevelési Egyetem nem a(z) [3][TF request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[FOI #17783 email]
3. mailto:[TF request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Szőke Ádám!

Válaszát köszönöm, várom a kért adatokat.

Üdvözlettel:

Kovács Anna

Szőke Ádám, Testnevelési Egyetem

Tisztelt Kovács Anna!

A 2021. március 28-án, "Közérdekű adatigénylés  - Hallgatói önkormányzati
ösztöndíjak, jegyzőkönyvek - Testnevelési Egyetem" tárgyú, elektronikus
üzenetében megküldött közérdekű adatigénylését a Testnevelési Egyetem az
alábbi linken található
([1]https://drive.google.com/file/d/1CvF5RBh...)
csatolt dokumentumokkal teljesíti.

Üdvözlettel:

Szőke Ádám
hivatalvezető

-------------------------------------------

[2]TF címerTestnevelési Egyetem
Rektori Hivatal
1123 Budapest, Alkotás u. 44., K épület, A 403.9
Telefon: +36-1-487-9234
Mobil: +36-30-551-5178

2021. 04. 10. 3:55 keltezéssel, Kovács Anna írta:

Tisztelt Szőke Ádám!

Válaszát köszönöm, várom a kért adatokat.

Üdvözlettel:

Kovács Anna

idézett részek megjelenítése