Hallgatói Önkormányzatban elnöki jogkört gyakorló személyekkel kapcsolatos kérdés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Semmelweis Egyetem Hallgató Önkormányzat 2012. augusztus 1. és 2015. augusztus 1. között az elnöki tisztségét betöltő vagy az elnök jogkörében eljáró személyek tekintetében van-e tudomásuk arról, hogy az illető személy vagy személyek jogszabályt vagy egyetemi szabályzatot sértettek.

Tájékoztatom, hogy amennyiben közérdekű adatigénylésem elutasításra kerül, vagy válasz nem érkezik rá, úgy a nyomozó hatósághoz fordulok a kérdés tisztázása végett.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

82261-3/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8073 email]> 2016.11.29. 8:38
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Semmelweis Egyetem Hallgató Önkormányzat 2012. augusztus 1. és 2015.
augusztus 1. között az elnöki tisztségét betöltő vagy az elnök jogkörében
eljáró személyek tekintetében van-e tudomásuk arról, hogy az illető
személy vagy személyek jogszabályt vagy egyetemi szabályzatot sértettek.

Tájékoztatom, hogy amennyiben közérdekű adatigénylésem elutasításra kerül,
vagy válasz nem érkezik rá, úgy a nyomozó hatósághoz fordulok a kérdés
tisztázása végett.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8073 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Tekintettel a közelgő ünnepekre és az egyetem közalkalmazottainak pihenéshez való jogára, a 2016. november 29-én a Hallgatói Önkormányzatban elnöki jogkört gyakorló személyekkel kapcsolatos kérdés címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemmel kapcsolatban a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 2017. január 15-ig meghosszabbítom.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

ez nem közérd. adat. Ez személyes adat. Fordulj az ügyészséghez, ha tudsz valamit. Csak oda nehezebb Csalami álnévvel fordulni, könnyebben lebuksz, inkább valamelyik másikat használd

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Vámosit feljelenteni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki beleegyezik én nem ellenzem.

Robin hozzászólt ()

Joker, te már itt is rontod a levegőt?! Elkaplak és Gotham legmélyebb börtönében találhatod ki a vicceidet.

Batman hozzászólt ()

Robin maradj ki ebből, félek hogy bajod esik.. Elkapom Jokert, tiéd a Macskanő!

Robin hozzászólt ()

Rendben. Tiéd a vigyori. Enyém a cicus.

Batman hozzászólt ()

Hideg borzongás lett úrrá Gotham City-n, jeges rémület szorítja össze a városlakók szívét. És mint már annyiszor, az elkeseredett emberek egyetlen reménye a magányos éjjeli igazságosztó, aki a derengő hold fényében elindul a város felé... Batman azonban most egy fürge motoros, Robin kíséretében kel útra, hogy együttes erővel szálljanak szembe Mr. Jégcsappal és a gyönyörű, ámde végzetes szépséggel, Méregcsókkal, akinek csábítása halálos.

Csalami Ádám hozzászólt ()

1. Nem használok álnevet. A Csalami Ádám a valódi nevem.
2. A rajzfilmfigurák kíméljenek meg minket jelenlétüktől.

Mr. Joker hozzászólt ()

Kedves Csalami úr!

Kérését megkaptuk, annak teljesítésére nyitva álló időt 15 nappal meghosszabbítom.

Üdvözlettel:

Mr. Joker

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Szia Ádám!

Nagyon tetszel nekem, van stílusod, kiállásod, amit még így interneten keresztül is érzek.
Legyél szombaton ötkor a szökőkútnál! Teccesz nekem nagyon.
Zsanett

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Ádám, randira hívtak!
Kíváncsi vagyok, ki lehet a lány, és hogy hol a szökőkút. Te mit gondolsz?

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Menjetek már máshova kekszet kapálni.

A Cézár hozzászólt ()

Birtokomban van a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat ügyeivel kapcsolatos dokumentumok egy része, és ezeket kész is vagyok átadni bárkinek, aki érdeklődik a téma iránt. Tíz fénymásolatot viszek magammal. (Ellenőrzési, jegyzőkönyvi és egyéb fontos dokumentumok.)

Ott leszek holnap 15.15-kor a Nagyvárad téri Elméleti Tömb földszinti kávézójában.

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 22376/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Nem rendelkezünk ilyen adattal.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8073 email]> 2016.11.29. 8:38
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Semmelweis Egyetem Hallgató Önkormányzat 2012. augusztus 1. és 2015.
augusztus 1. között az elnöki tisztségét betöltő vagy az elnök jogkörében
eljáró személyek tekintetében van-e tudomásuk arról, hogy az illető
személy vagy személyek jogszabályt vagy egyetemi szabályzatot sértettek.

Tájékoztatom, hogy amennyiben közérdekű adatigénylésem elutasításra kerül,
vagy válasz nem érkezik rá, úgy a nyomozó hatósághoz fordulok a kérdés
tisztázása végett.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8073 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Várnai Abigél hozzászólt ()

Már hogy is rendelkezhetnének. Hiszen a SOTE HÖK csupa becsületes emberekből áll.
Mint például Vámosi Péter. Az erkölcs és a becsületesség mintaképe. Akinek a HÖK elnökség mellett még oly magas színvonalú kutatómunkára is volt ideje, hogy háromszor is kiérdemelte a köztársasági ösztöndíjat (2012, 2013, 2014).
http://kimittud.atlatszo.hu/request/8064...

Bizony, az ilyen becsületes, tehetséges és hallgatótársai iránt elkötelezett ember ritka, mint a fehér holló.

Mr. Joker hozzászólt ()

Bolondok aranya:
Ben a világ legpechesebb kincsvadásza. A felesége, Tess belefáradt, hogy a férje házasságuk nyolc éve alatt sikertelenül hajszolta a Királynő Hozományaként elhíresült kincset, amely 1715 óta a tenger fenekén hever. A férjével és az álomkergetéssel való szakítás után Tess fedélzetmester lesz egy luxusjachton. Ugyanekkor Ben biztos nyomra bukkan. Jobb híján fellopódzik exneje új munkahelyére és megpróbálja rávenni Nigel Honeycutt-tot, az unatkozó iparmágnást, hogy együtt induljanak kincsvadászatra. Azt azonban nem köti az orrára, hogy nemcsak ők pályáznak a kincsre.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Nem baj, a bennünk túltengő, az egyetem valamennyi hallgatója iránt érzett felebaráti szeretettől és a hatályos jogszabályok betartása és betartatása iránti állampolgári kötelességünk tudatától vezérelve
segítünk önöknek és felhívjuk a figyelmüket, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tövény 60. § (2) bekezdése értelmében a HÖK Alapszabályt a szenátus fogadja el és így az egyetemi szabályzat. A NAIH állásfoglalása szerint pedig a hallgatói önkormányzatoktól közvetlenül is lehet adatot igényelni.

Ezek miatt az okok miatt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni számomra az alábbi adatok tekintetében, hogy a Semmelweis Egyetem Hallgatói önkormányzata hányszor nem tartotta be alapszabályát, vagy hányszor sértett egyetemi szabályzatot, vagy törvényt (pl. az Infotv.) :
1. Hány olyan elnökválasztás fordult elő, ahol nem az Ellenőrző Bizottság összesítette az elnökre leadott szavazatokat?
2. Hány olyan elnökválasztó ülés fordult elő, ahol nem az Ellenőrző Bizottság nem volt jelen?
3. Hány olyan alelnökválasztás fordult elő, ahol az 1. pont szerint „megválasztott” elnök jelölte az alelnököt?
4. Hány olyan referensválasztás fordult elő, ahol az 1. pont szerint „megválasztott” elnök jelölte a referenseket?
5. Hány olyan elnöki megbízott kinevezése történt, ahol az 1. pont szerint „megválasztott” elnök nevezte ki a megbízottat?
6. Hány olyan delegálás fordult elő, ahol csak az 1. pont szerint „megválasztott” elnök jelölte a delegálandó személyt? Ezen pont kiterjed minden olyan delegálásra, amely a küldöttgyűlési, tanácsi, vagy kabineti hatáskörbe tartozik, és szól kifejezetten a szenátusi tagok jelölésére.
7. Hány olyan küldöttgyűlés, tanács vagy kabinet ülés történt, ahol az Ellenőrző Bizottság egyetlen tagja sem volt jelen?
8. Hány olyan testület van, amelyet az ideiglenes küldöttgyűlés hozott létre, és a küldöttgyűlés az alakuló ülésén vagy azt követően nem választott meg újból?
9. Hány olyan referensi, elnökségi tagi vagy ellenőrző bizottsági tagi beszámoló van, amit amely nem készült el, vagy amelyet a küldöttgyűlés vagy a kari választmány nem fogadott el, vagy amely a honlapra nem lett feltöltve?
10. Hány olyan jegyzőkönyv van, amely nem lett kiküldve a testületi tagoknak 15 napon belül (az alakuló küldöttgyűlési ülésé szinte biztosan ilyen, mert hónapokkal később, egy hökellenőr fenyegetőzésére lett elküldve és lemaradtak róla az aláírások, meg a pecsét, meg a csatolmányok…).
11. Hány olyan jegyzőkönyv van, amely az üléstől számított 30 napon belül nem lett föltöltve az SE HÖK honlapjára.
12. Hány olyan küldöttgyűlési, tanácsi vagy kari választmányi ülés történt, amelynél az ülés összehívását az SE HÖK honlapján nem tették közzé? Illetve hány esetben nem küldtek meghívót egyes testületi tagoknak, vagy kötelező meghívottaknak.
13. Hány olyan közérdekű adatigénylést nyújtottak be a hallgatói önkormányzatnak, amelyre nem vagy csak a törvény szabta határidőn túl nem válaszoltak?
14. Hány alkalommal nem küldte meg a HÖK a hozzá benyújtott közérdekű adatigényléseket a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságnak.
15. Hány alkalommal tagadta meg a hallgatói önkormányzat a birtokukban lévő közérdekű adatok megküldését a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságnak?

Jelzem, hogy csak azért tettünk fel ilyen kevés kérdést, mert a jogászoknak és nekünk, akikkel együtt átnéztük a HÖK alapszabályát és a HÖK honlapjainak jegyzőkönyveit, első körben ennyi merült fel.

Ha az alakuló ülés jegyzőkönyvéből ilyen mértékű szabálytalanságokra derül fény, akkor mi lesz a többi jegyzőkönyvben? Vagy egyáltalán nem is volt ülés hónapok óta? Ha igen, akkor ki delegálta a szenátorokat? Persze az előző HÖK elnök bandájából egyesek kinézik, hogy négyen leülnek egy terembe, és megalkotják az ülés jegyzőkönyvét, anélkül hogy ülés lett volna.

És itt még nem beszéltünk a szenátusi tagok választásáról, arról, hogy jár-e annak a HÖOK elnökhelyettesének egyetemi telefon, ha egyszer a jogviszonya már megszűnt, és nincs arról adat, hogy az egyetem alkalmazná őt, mint közalkalmazott.

Tisztelt Főigazgató Úr! A hallgatói önkormányzat elnökének üzenem: tegye közzé a valódi e-mail címét, amelyen a leveleket fogadja. Az http://semmelweis.hu/ehok/az-ehok-vezetoi/ oldalon egy olyan név szerepel ugyan, amely az alakuló küldöttgyűlési ülés szerint elnökké lett „választva” de a neki írt levelekre senki sem reagál. Ezzel kapcsolatban már írtunk a hökellenőröknek.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám, nekem is írj! Teccesz nagyon! A szökőkútnál várlak!

Csalami Ádám hozzászólt ()

Kedves Zsanett! Leveledet az adamcsalami felhaszánlónevű gmail.com fiókba várom.

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Norvég alapos pénzből fizeted a jogászokat? Hány jogász van a csapatban?

Mr. Joker hozzászólt ()

A szökőkút három út találkozásánál épült fel, innen származik megnevezése is (Trivium). Az ókorban az Aqua Virgo vízvezeték végpontja volt, amely az Albani-dombság vidékéről szállította a friss vizet Marcus Vipsanius Agrippa Campus Martius-on (Mars-mező) levő thermáihoz. A Római Birodalom bukása után tönkrement vízvezetéket 1453-ban Aqua Vergine néven újíttatta fel V. Miklós pápa Róma vízellátási rendszerének kibővítése céljából. A legendák szerint i. e. 19-ben egy szűz (olasz nyelven vergine) segített a római mérnököknek megtalálni a vízvezetéket tápláló forrást. Ez a jelenet a kút homlokzatán is ábrázolva van. A kb. 22 km hosszú vízvezeték egyes részeit 537-ben a gótok lerombolták. 1453-ban, az Aqua Vergine megépítésével egy időben, a vízvezeték végében egy medencét építettek Leon Battista Alberti építész tervei alapján. 1570-ben V. Piusz pápa (1566–1572) elrendelte a medence áthelyezését a mai kút terének átellenes oldalára. 1629-ben VIII. Orbán pápa (1623–1644) felkérte Giovanni Lorenzo Berninit a kút átépítésére, mivel a korábbi medencét nem találta kellően művészinek és drámai hatásúnak. Bernini a szökőkutat a mai helyén építette fel azért, hogy a pápa ráláthasson a Quirinale-palotából, viszont nem sikerült befejeznie a pápa korai halála miatt. XIII. Ince pápa (1721–1724) egészen a félkész kútig bővítette ki családjának palotáját a Palazzo Polit, egybeépítve számos, már meglévő kisebb épületet. A 18. században számos híres olasz építész foglalkozott a kút újjáépítésének problémájával, többek között Nicola Michetti, Luigi Vanvitelli és Ferdinando Fuga.

A vörösre festett kút 2007-ben
A kút történetének fordulópontja 1731 volt, amikor XII. Kelemen pápa (1730–1740) pályázatot írt ki átépítésére. A pályázat nyertese Niccolò Salvi lett, miután a rómaiak nem nézték jó szemmel, hogy egy firenzei építész, Alessandro Galilei lett első körben nyertesnek kihirdetve.[1] Az új szökőkút építését 1732-ben kezdték el. Elbontották a Bernini-féle reneszánsz kutat, és a Poli-palota déli homlokzatán felépítették a ma is látható hatalmas barokk szökőkutat, melynek domborművei az Acqua Vergine legendáját mutatják be. A pápa 1735-ben avatta fel hivatalosan az új kutat, noha az még építés alatt állt. Salvi 1751-ben halt meg, a Trevi-kutat 1762-ben fejezte be Giuseppe Pannini. Salvi halála előtti utolsó intézkedése egy serleg megépítése volt (az úgynevezett Ász-serleg), amellyel egy borbély cégtábláját takarta el, hogy ne zavarja a kút összképét.

A kutat 1998-ban felújították, megtisztították a márványfelületeket és új, recirkulációs vízszivattyúkat építettek be. 2007 áprilisában egy negyvenéves milánói nő meztelenül megfürdött a medencében. Valószínűleg Anita Ekberget akarta utánozni, aki Federico Fellini 1960-as, Az édes élet című filmjében szintén megmártózott a kútban.[2] 2007 novemberében anilinnel festették meg és változtatták drámai hatást keltő vörös medencévé a kút vizét. Az akciót egy magát „Futurista akció 2007” néven megjelölő csoport szervezte, amely egyfelől a múlt század elején működött futurista művészeti mozgalomra, másfelől „az élet és a történelem új, erőszakos koncepciójára” hivatkozva magyarázta az akciót.[3]

A kutat 2014 júniusa és 2015 novembere között restaurálták

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám azt hittem úriember vagy! Én már megtettem az első lépést! Írj nekem te a facebookon!
https://www.facebook.com/balogh.zsanett....