Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szalai Márk, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Hallgatói Önkormányzat egyes kiadásai

We're waiting for Szalai Márk to read a recent response and update the status.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat 2013. január 1. és 2018. november 1. közötti, százezer forintot meghaladó kifizetéseit, beszerzéseit, megrendeléseit, kötelezettségvállalásait, átkönyveléseit, tehát valamennyi százezer forintot meghaladó kiadását - ide nem értve természetesen a HÖK alkalmazásában álló vagy az egyetem munkavállalóiként a HÖK ügyeit intéző közalkalmazottak fizetését.

Amennyiben a fent megjelölt időszak alatt bármikor volt érvényben olyan szerződés, amely alapján (az egyösszegű kiadás a százezer forintot esetlegesen nem, de) az éves kifizetés a négyszázezer forintot meghaladta, úgy csatolja a szerződést és az egyes kifizetések listáját, valamint a teljesítési igazolásokat.

A kiadások tételes ismertetése a SAP rendszerből kimentett eredeti adatokon és a papír vagy elektronikus alapon iktatott dokumentumokon alapuljon, minden esetben kellő részletességgel terjedjen ki annak tárgyára, dátumára vagy időszakára, nettó és bruttó árára, az ellenpartner nevére, a teljesítés pontos időpontjára, a teljesítést igazoló személy nevére és tisztségére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 29.

Üdvözlettel: Szalai Márk

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

Iktatószám: 42410-5/KSJIF/2019
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresésre "HÖK kiadásai" tárgyában csatolmányként küldjük
a választ. Tájékoztatom, hogy a csatolt táblázat első részletben egy adott
évre vonatkozó kiadásokat tartalmaz tekintettel arra, hogy  az Ön által
kért adatigénylés  jelentős terjedelmű és ennek teljesítése jelentős
munkaerő-ráfordítást és többletmunkát jelent az egyetem munkatársai
számára, ugyanakkor az egyetem az adatkérésért térítést nem számított fel.
Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

>>> Szalai Márk <[FOI #11962 email]> 2018. 11. 29.
23:24 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat 2013. január 1. és 2018.
november 1. közötti, százezer forintot meghaladó kifizetéseit,
beszerzéseit, megrendeléseit, kötelezettségvállalásait, átkönyveléseit,
tehát valamennyi százezer forintot meghaladó kiadását - ide nem értve
természetesen a HÖK alkalmazásában álló vagy az egyetem munkavállalóiként
a HÖK ügyeit intéző közalkalmazottak fizetését.
Amennyiben a fent megjelölt időszak alatt bármikor volt érvényben olyan
szerződés, amely alapján (az egyösszegű kiadás a százezer forintot
esetlegesen nem, de) az éves kifizetés a négyszázezer forintot meghaladta,
úgy csatolja a szerződést és az egyes kifizetések listáját, valamint a
teljesítési igazolásokat.
A kiadások tételes ismertetése a SAP rendszerből kimentett eredeti
adatokon és a papír vagy elektronikus alapon iktatott dokumentumokon
alapuljon, minden esetben kellő részletességgel terjedjen ki annak
tárgyára, dátumára vagy időszakára, nettó és bruttó árára, az ellenpartner
nevére, a teljesítés pontos időpontjára, a teljesítést igazoló személy
nevére és tisztségére.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmt, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2018. november 29.
Üdvözlettel: Szalai Márk
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11962 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szalai Márk, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.