Hallgatói újságok gazdálkodása

Ezt az igénylést visszavonta az azt benyújtó személy. Előfordulhat, hogy az alábbi levelezésben megtalálja ennek magyarázatát.

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a egyetem/főiskola hallgatói újságjainak és online médiájának
(a) előállítási költségét /Pl.: nyomda, szerkesztő szoftverek licenc díja/
(b) személyi költségeit /Pl.: főszerkesztők, grafikusok,
újságírók,olvasószerkesztők, kamerások fizetése és jutalma/ és
(c) nem állami bevételeit /Pl.: adomány, fizetett hirdetés/ termék szerinti bontásban összesítve a 2008-as tanévtől. Ha van, akkor akarokra lebontva is kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együttküldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. június 21.

Üdvözlettel:

Hava Nikita
Átlátszó Oktatás blog

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Véletlenül kétszer küldtem el az adatigénylés. Kérem csak az egyikre válaszoljanak.

Üdvözlettel:

Hava Nikita