Hallgatói önkormányzat képviselőinek javadalmazása

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az elmúlt egy évben mennyit fordítottak a hallgatói önkormányzat képvielőinek, tisztviselőinek javadalmazására, tisztségek szerinti bontásban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 18.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

ELTE Rektori Titkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tisztelt Igénylő!

Mivel a megadott email címről hibaüzenet érkezett, ezúton
ismételten küldöm az Ön részére az Eötvös Loránd Tudományegyetem
ELTE/1682/3(2014) iktatószámú válaszát.

Üdvözlettel:

ELTE Rektori Titkárság Stratégiai Titkársága

--------------------------

Ikt. sz.: ELTE/12682/3(2014.)

Melléklet: az eredeti közérdekű adatmegismerési kérelem

Kovács Ákos úr részére

emailen (e[FOI #3280 email])

Tisztelt Kovács Ákos Úr!

Hivatkozással az Ön által megküldött - ELTE/12682(2014) számon
iktatott - közérdekű adatigénylési kérelemre, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) 29. § (2) bekezdésében foglaltakra
hivatkozással - mivel az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve
nagyszámú adatra vonatkozik – az Infotv. 29.§ (1) bekezdésében
foglalt határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2014. október 27.

Üdvözlettel:

ELTE Rektori Titkárság Stratégiai Titkársága

dr. Rigó Kinga adatvédelmi felelős

> From: Kovács Ákos <[FOI #3280 email]> >
Date: 2014. október 18. 8:25:35 CEST > To: KözAdat requests at ELTE
<[ELTE request email]> > Subject: Közérdekűadat igénylés - Hallgatói
önkormányzat képviselőinek javadalmazása > > Tisztelt Eötvös Loránd
Tudományegyetem! > > Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról > szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) > bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő. > > Kérem, szíveskedjen elektronikus
másolatban megküldeni részemre, > hogy az elmúlt egy évben mennyit
fordítottak a hallgatói > önkormányzat képvielőinek,
tisztviselőinek javadalmazására, > tisztségek szerinti bontásban? >
> Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat
és > az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen
részemre > a feladó e-mail címére megküldeni. > Ha az igényelt
adatokat bármely okból nem lehet e-mailben > megküldeni, akkor
kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu > weboldalon töltse fel.
> > Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a >
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. >
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, >
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés >
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a >
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként >
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét. > > Kérem,
hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy > részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése > alapján
azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt > küldje meg
számomra. > > Segítő együttműködését előre is köszönöm. > > Kelt:
2014. október 18. > > Üdvözlettel: > > Kovács Ákos > >
-------------------------------------------------------------------
> > Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül >
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen >
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
> [FOI #3280 email] > > Ha a(z) Eötvös Loránd
Tudományegyetem nem a(z) [ELTE request email] címen > fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, > írja ezt meg
nekünk: > http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact > >
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
> KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud
szolgáltatás > segítségével kezdeményezett
közérdekűadat-igénylésről itt olvashat: >
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers > > Amennyiben
megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak > találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy > helyezzen
el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató > hivatkozást az
önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán! > > >
-------------------------------------------------------------------
>

Tisztelt ELTE Rektori Titkárság!

A melléklet/csatolmány sajnos nem érkezett meg az e-maillel. Kérem, ha lehetséges, szíveskedjenek újra elküldeni azt. Köszönöm!

Üdvözlettel:

Kovács Ákos