Hallagatói szenátorok

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Pásztor Klára hökellenőr

Tisztelt Óbudai Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a szenátus hallgatói tagjainak névsorát, a mandátum kezdetének napját és a megválasztásukról szóló jogerős testületi határozatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 1.

Üdvözlettel: Pásztor Klára
http://hokellenorzes.blogspot.hu/

Kancellár, Óbudai Egyetem

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Hallagat=C3=B3i_szen=C3=A1toro?=
=?UTF-8?Q?k?=
Date: Fri, 20 Jan 2017 14:39:51 +0100
Message-ID: <[email protected]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_005C_01D2732B.0E791550"
X-Mailer: Microsoft Outlook 15.0
Thread-Index: AQF5uv8DbQHDkWAXDAUlTYGFNo4ye6Hyzv3Q
Content-Language: hu

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_005C_01D2732B.0E791550
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Tisztelt P=C3=A1sztor Kl=C3=A1ra!

Csatoltan k=C3=BCldj=C3=BCk az adatig=C3=A9nyl=C3=A9sre =
v=C3=A1laszunkat.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:

Mik=C3=B3 =C3=89va
Kancell=C3=A1ria
Titk=C3=A1rs=C3=A1gvezet=C5=91
=C3=93budai Egyetem
1034 Budapest, B=C3=A9csi =C3=BAt 96/B.
Tel.: +36 1 666-5792
+36 70 376-5251
[email address]
http://www.uni-obuda.hu

idézett részek megjelenítése