Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre (szerkeszthető .xls vagy .ods formátumban) a 2023 január 1. és 2023 december 31. közötti időtartamban Magyarország területén az összes gyülekezési törvény hatálya eső eseményről az alábbi információkat:
1. bejelentő személye (ha megnevezett szervezetet a bejelentő, akkor azzal együtt)
2. demonstráció célja (kérem, hogy pontosan, hiánytalanul küldjék az adatokat)
3. demonstráció helyszíne
4. demonstráció helyszínének módosítása, ha történt ilyen
5. demonstráció időtartama (kezdete és vége)
6. demonstráció időtartamának módosítása, ha történt ilyen
7. résztvevők száma (a szervező által előre bejelentett résztvevők száma, illetve a rendőrség utólagos becslése)
8. meg nem valósult rendezvények okai (nem GYTV hatálya alá tartozó esemény / KET-re hivatkozás / tiltó határozat / bejelentő visszavonta a rendezvény megtartását, stb.)
9. történt-e a demonstráció során rendőrségi intézkedés (történt-e oszlatás, vagy használtak-e kényszerítő eszközöket, stb.)
10. a demonstráció biztonsági foka
11. spontán (bejelentővel nem rendelkező) demonstrációkról az elérhető adatok a fenti listából.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 1.

Üdvözlettel:

Susánszky Pál

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

  • Attachment

    mSus nszky P l r sz re v lasz hat rid hosszabb t sr l 20240116 signed.pdf

    474K Download View as HTML

Tisztelt Címzett!
A(z) Adatvédelmi Osztály a mellékelt küldeményt továbbította az Ön részére.

Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) kizárólag a Címzettnek szólnak és a bennük foglalt információk bizalmas, jogilag is védett információt tartalmazhatnak. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem címzettje ennek a levélnek vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, semmisítse meg és erről értesítse az üzenet küldőjét a kapcsolódó fájlban található elérhetőségek valamelyikén. Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala tilos.

Kérem, hogy erre az üzenetre ne válaszoljon!

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

2 Attachments

Tisztelt Címzett!
A(z) Adatvédelmi Osztály a mellékelt küldeményt továbbította az Ön részére.

Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) kizárólag a Címzettnek szólnak és a bennük foglalt információk bizalmas, jogilag is védett információt tartalmazhatnak. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem címzettje ennek a levélnek vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, semmisítse meg és erről értesítse az üzenet küldőjét a kapcsolódó fájlban található elérhetőségek valamelyikén. Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala tilos.

Kérem, hogy erre az üzenetre ne válaszoljon!

Tisztelt ORFK Hivatal!

Köszönöm az együttműködésüket!
Kérem, hogy az adatigénylésemnek megfelelően a kért adatokat elektronikus másolatban szerkeszthető .xls, .xlsx vagy .ods formátumban küldjék meg számomra.

Üdvözlettel:
Susánszky Pál

ORFK Adatvédelem, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

 

 

Tisztelt Susánszky Pál Úr!

 

A 2023. január 01. és 2023. december 31. közötti időtartamban Magyarország
területén tartott, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó eseményekre
vonatkozó adatok megküldése tárgyában a kért adatokat szerkeszthető
formátumban mellékelten megküldöm.

 

Tisztelettel ORFK Adatvédelem