Gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények adatai 2017. november 21-től

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre (.xls formátumban), a 2017. november 21-e óta jelen adatigénylés teljesítéséig megtartott, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények alábbi adatait:
1. kezdő és záró időpont,
2. helyszín települése és pontos helyszíne,
3. a rendezvény célja,
4. a résztvevők száma.

Kérem, hogy amennyiben lehetséges, az összehasonlíthatóság kedvéért az adatokat ugyanolyan formában küldjék meg, mint a hasonló tárgyú, más adatigénylő kérésére korábban közzétett, rendkívül informatív adatokat. Ezt a korábbi adatigénylést Susánszky Pál nyújtotta be 2017. november 22-én, és itt érhető el: https://kimittud.atlatszo.hu/request/mag....

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 21.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Tisztelettel érdeklődni szeretnék, hogy mikor számíthatok az adatigénylésre adott válaszukra?

Kelt: 2018. augusztus 7.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

ORFK adatvédelem, Országos Rendőr-főkapitányság

Tisztelt G. Szabó Dániel Úr!
Megkeresésére tájékoztatom, hogy közérdekű adatigénylésére a válasz jóváhagyás alatt van, a mai napon postázzuk Önnek.
Tisztelettel: Dósáné Bata Erzsébet r.ftzls. ORFK Hivatal BFÜO

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dósáné Bata Erzsébet!

Köszönöm a gyors választ és előre is köszönöm az adatokat.

Posta helyett számomra sokkal kedvezőbb az emailes válasz a feladó emailcímére.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

ORFK adatvédelem, Országos Rendőr-főkapitányság

Természetesen nem postán küldjük meg, hanem az Ön által megadott e-mail címre!

idézett részek megjelenítése

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Tisztelt Főtanácsos Úr, Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Nagyon köszönöm a segítőkészen megküldött, jól használható adatokat.

Két kérdésben kérném szíves segítségét:
- Jól értelmezem, hogy a megküldött adatok a bejelentések adatait tartalmazzák és nem a valós adatokat? (Elsősorban a kezdő és záró időpont, résztvevők száma tekintetében.)
- Az adatok a bejelentett, de meg nem tartott rendezvények adatait is tartalmazzák?,

Segítségét előre is köszönöm:

G. Szabó Dániel

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Köszönjük az adatokat, az ezekről szóló elemzésünket itt tettük közzé: https://jog.tk.mta.hu/blog/2018/09/a-kos....

Ezt a levelet csupán tájékoztatásként küldöm, további információt nem kérek.

Budapest, 2018. október 1.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel