Gyorshajtás esetén többszörös büntetéssel járó szerződés és mellékletei

Nemzetgazdasági Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Dr. Szepesházi Péter

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Ungarische Autobahn Inkasso Gmbh (székhely: 84307 Eggenfelden, Schellenbruckplatz 49, cjsz.: Landshut HRB 8413 ) egyrészt és másrészt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és/vagy más magyarországi állami szerv és/vagy akár részben magyar állami tulajdonú magyar társaság közötti összes 2010. május 1-je óta kötött szerződést, módosításokat és ezek mellékleteit, ideértve a közbeszerzési jellegűeket is. Továbbá a külföldön lakó autópályahasználattal kapcsolatos szabályszegés miatt a Magyarországon lakó szabályszegőkkel szemben a fizetésre felhívás teljesítéséhez sem kötött többletköltséggel sújtott személyek ilyen megkülönböztetésével kapcsolatos a megkülönböztetést jogellenes diszkriminációnak nem minősítő minisztériumi és rendelkezésre álló társminisztériumi dokumentumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 13.

Üdvözlettel:

Dr. Szepesházi Péter

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM_ERK/9555/2020

 

 

Tisztelt Dr. Szepesházi Péter!

 

A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) részére megküldött alábbi
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az abban
foglalt kérdésekkel összefüggésben a PM nem minősül adatkezelőnek, ezért
megkeresését továbbítottuk a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca
Nélküli Miniszter részére.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: Penzugyminiszterium_logo_email  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[2][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kommunikáció (NVTNM),

2 Attachments

Dr. Szepesházi Péter Úr részére

 

 

Tisztelt Szepesházi Péter Úr!

 

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékelten csatolt
válaszlevelünket.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

[1]cid:[email protected]   Sajtó és Kommunikációs Főosztály

Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős
Tárca Nélküli Miniszter
  Web:      [2]www.kormany.hu

E-mail:    [3][email address]
     

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése