Győri Nemzeti Színház társulatának átköltöztetési tervei

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Győri Nemzeti Színház munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Győri Nemzeti Színház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Győri Nemzeti Színház társulatának és technikájának az EYOF sportközpontba való átköltöztetésének teljes dokumentációját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 21.

Üdvözlettel:

Szakács András

Tisztelt Győri Nemzeti Színház!

Szeretnék érdeklődni, hogy sikerült-e feldolgozni az adatigénylésemet, a törvényi határidő ugyanis lejárt?

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Szakács András

Benkő Barbara, Győri Nemzeti Színház

1 Attachment

Tisztelt Szakács Úr!

Ismételten küldöm Forgács Péter igazgató úr válaszát.

Köszönettel:
Benkő Barbara

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Benkő Barbara!

Értetlenül állok Forgács Péter levele előtt ugyanis a Győri Önkormányzat honlapján jelentették be az alábbi linken az átköltözést és a helyszínt: http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/vegre_m...

Idézet a cikkből:
A polgármester elárulta: a két társulat a színház felújításának idejére, az Olimpiai Sportpark multifunkcionális csarnokába költözik. {...} A szakmával történt egyeztetések után, úgy tűnik, hogy mindenki számára a legmegnyugtatóbb döntés született. {...} Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója köszönetet mondott a helyszín választásért, a társulattól pedig sok türelmet kért

A hír egyébként a színház weboldalán is megtalálható: https://www.gyoriszinhaz.hu/h%C3%ADrek/i...

Ez alapján meg tudnák kérem magyarázni, hogy lehetséges, hogy nem történt döntéshozatal és döntés-előkészítő fázis sem volt?

Üdvözlettel:
Szakács András

Tisztelt Benkő Barbara!

Szeretnék érdeklődni, hogy megkapták-e a levelem és tudnak-e magyarázattal szolgálni az ellentmondásra?

Üdvözlettel:
Szakács András