Győri Nemzeti színház energetikai felmérés és állapot- és állagfelmérés dokumentumok

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Győri Nemzeti Színház legutóbbi energetikai felmérésének és állapot- és állagfelmérésének dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 12.

Üdvözlettel:

Szakács András

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szakács András Úr!

 

Csatoltan megküldöm Dr. Lipovits Szilárd jegyző úr tárgyban kelt levelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Fülöp-Tóth Eszter

Tisztelt dr. Fülöp-Tóth Eszter!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Győri Nemzeti Színház azon energetikai felmérési és állapot- és állagfelmérési dokumentumait, amelyek a Győri Nemzeti Színház jelenleg tervezett felújítási/átépítési költségvetésének és terveinek alapját képezik.

Üdvözlettel:
Szakács András

Tisztelt dr. Fülöp-Tóth Eszter!

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy az adatkiadás eredeti határideje a 15 nap lejárt és válaszlevelükben, melyben pontosítást kértek nem jelölték meg olyan indokot, ami törvényi lehetőséget biztosít az adatigénylés meghosszabbítására.
Ezért kérem, hogy az általam a pontosítás után igényelt dokumentumokat szíveskedjenek mihamarabb megküldeni.

Üdvözlettel,
Szakács András

dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szakács András Úr!

Tekintettel arra, hogy a kért adatigénylést a közfeladatot ellátó szerv a pontosítást követően tudja teljesíteni, álláspontunk szerint az adatigénylés határideje a pontosítás megtörténtétől és nem az eredeti igényléstől számít, hiszen ez adott esetben arra vezetne, hogy az igénylő által 15 napon túl megadott pontosítás esetén a közfeladatot ellátó szerv nem tudna eleget tenni a határidőben történő adatszolgáltatási kötelezettségének.

Üdvözlettel:

Dr. Fülöp-Tóth Eszter

idézett részek megjelenítése

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szakács András Úr!

Csatoltan megküldöm Dr. Lipovits Szilárd jegyző úr tárgyban kelt levelét.

Tisztelettel:

Dr. Fülöp-Tóth Eszter

idézett részek megjelenítése

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Szakács  András Úr!

 

Mellékelten küldöm Dr. Lipovits Szilárd Jegyző Úr tárgyban kelt levelét.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Szőke Valéria

 

 

Dr. Szőke Valéria
jogász
[1]Leírás: Leírás: Győr Győr Megyei Jogú Város
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Hivatala
%Szervezeti egysĂCg% Jogi és Önkormányzati Osztály
9021 Győr, Városház tér 1.
TELEFON: +36-96/500-171 
WEB: [2]www.gyor.hu

 

 

References

Visible links
1. http://www.gyor.hu/
2. http://www.gyor.hu/

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szakács András!

 

Az Ön által közérdekű adatigényléssel meg nem keresett Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatának válaszát a feltett három kérdésben jelen e-mail
csatolmánya tartalmazza.

 

Tisztelettel:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata